1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Криворізька Північна МДПІ повідомляє останні новини податкового законодавства для мешканців Кривого Рогу, підприємців та бухгалтерів

20516 10

Громадяни Дніпропетровської області задекларували майже 802 мільйони гривень доходів, отриманих у 2015 році
З початку деклараційної кампанії громадянами доходів, отриманих у 2015 році мешканцями Дніпропетровщини, станом на 01.04.2016 року подано понад 15,5 тисяч декларацій про майновий стан і доходи. Загальна сума задекларованого громадянами доходу становить 801,7 млн. грн.
Сума податку на доходи фізичних осіб, визначених громадянами до сплати самостійно у 2016 році, становить 26,5 млн. грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року вона збільшилась на 7,8 млн. грн. Сума військового збору до сплати складає 5,1 млн. грн.
Станом на 01.04.2016 на Дніпропетровщині протягом 2015 року 53 громадянина отримали доходи у сумі, що перевищує 1 млн. грн. Так, загальна сума задекларованого ними доходу становить 220,2 млн. грн., або 27,5% від загальної задекларованої громадянами суми по області. Сума податку на доходи з фізичних ociб до сплати склала 4,4 млн. грн., сума військового збору 0,52 млн. грн.

Актуально для платників акцизного податку!
Державною фіскальною службою України у листі від 20.04.2016 №14178/7/99-99-19-03-03-17 «Про порядок декларування податкових зобов’язань з акцизного податку за березень 2016 року» (далі – лист ДФС №14178) надані роз’яснення щодо порядку подання та заповнення декларації акцизного податку за березень 2016 року платниками, які реалізують пальне.
Підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями визначено, що платниками акцизного податку є особа, яка реалізує пальне. Перший звітний період для таких платників – березень 2016 року (граничний термін подання – 20.04.2016).
Лист №14178 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням:
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/67782.html
Також повідомляємо, що листи ДФС від 21.01.2016 №1903/7/99-99-19-03-03-17 «Про порядок декларування акцизного податку» та від 03.02.2016 №3495/7/99-99-19-03-03-17 «Щодо змін в адмініструванні акцизного податку» розміщені на офіційному веб-порталі ДФС за посиланнями:
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/66064.html
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/66334.html
відповідно.

Фізична особа – платник податку має право на отримання довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи
Пунктом 179.12 статті 179 Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями (далі – Кодекс) визначено, що за зверненням платника податку на доходи фізичних осіб (далі – податок) контролюючий орган, до якого було подано податкову декларацію, видає довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (далі – декларація), про сплату податку та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку (далі – Довідка).
Форма такої Довідки та Порядок її заповнення затверджені наказом Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 №795, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.01.2014 за № 8/24785 (далі – Порядок №795).
Для отримання Довідки платник податку подає до контролюючого органу декларацію за податковою адресою (пункт 3 Порядку №795).
Довідка видається за зверненням платника податку у десятиденний строк на підставі поданої декларації, а для платників податку – резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, – протягом тридцяти календарних днів після надходження декларації та сплати належної суми податку (пункт 4 Порядку №795).
У разі неподання декларації відповідно до розділу ІV Кодексу або для платників податку – резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, несплати податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб заявнику у десятиденний строк надається вмотивована відповідь щодо відмови у наданні Довідки.
Відповідно до пункту 7 Порядку №795 для фізичних осіб – платників податку – резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, Довідка дійсна протягом 60 календарних днів з дати її видачі за наявності документа, що посвідчує особу.

Наближається граничний термін декларування громадянами доходів, отриманих у 2015 році
Криворізька північна ОДПІ звертає увагу, що до завершення деклараційної кампанії – 2016 залишилось менше тижня.
Усі фізичні особи, які отримали у 2015 році доходи, що підлягають оподаткуванню, зобов’язані надати до податкового органу за місцем свого проживання податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – декларація) до 1 травня 2015 року (стаття 49 Податкового кодексу України (далі – Кодекс)).
Разом з тим зазначаємо, що пунктом 49.20 статті 49 Кодексу визначено, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
Нагадуємо, що декларування доходів, отриманих громадянами у 2015 року, здійснюється за новою формою декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №829.
У новій декларації фізособи – платники податків самостійно розраховують податкові зобов’язання, як з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), так і з військового збору.
Суму податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору, зазначених у поданій декларації за 2015 рік, громадяни зобов’язані самостійно сплатити до 1 серпня поточного року, тобто 29.07.2016.
Шановні громадяни, для подання декларації завітайте до Центрів обслуговування платників при державних податкових інспекціях області за місцем реєстрації!
Також звертаємо увагу, що громадяни, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2015 року, можуть подати декларацію упродовж усього 2016 року (по 31 грудня 2016 року включно).

Граничний термін подання декларації з податку на прибуток за І квартал 2016 року
Платники податку на прибуток, у яких річний дохід від діяльності, визначений згідно з показниками Звіту про фінансові результати за 2015 рік перевищує 20 мільйонів гривень повинні подати декларацію з податку на прибуток за І квартал 2016 року. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за показниками Звіту про фінансові результати, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.
Податкові декларації з податку на прибуток за І квартал 2016 року подаються у терміни, передбачені для подання квартальної звітності - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.
Отже, останній термін подачі податкової декларації з податку на прибуток підприємства за І квартал 2016 року платниками, у яких податковий період дорівнює кварталу – 10 травня 2016 року.
Разом з квартальною податковою декларацією платники податку на прибуток повинні подавати квартальну фінансову звітність, яка включає: баланс, звіт про фінансові результати.

Добавить комментарий