1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Долог и тернист этот путь в Кривом Роге... Но теоретически, каждый многоквартирный дом может отказаться от Управительской компании, сменить ее или просто жить без таковой... Что нужно сделать, если не устраивают расценки и качество услуг Управителей, в нашем материале...

203 25

Як відмовитися від управителя?

1) Збори співвласників можуть скликатися ініціативною групою у складі не менше 3 співвласників.
2) Повідомлення про дату та місце проведення зборів співвласників має бути вручено не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів у письмовій формі під розписку або надіслано рекомендованим листом. При вході до кожного під’їзду багатоквартирного будинку повинно висіти оголошення з зазначенням: дати, місця, часу, порядок денний та ініціатора зібрання.
3) Рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.
4) Рішення зборів співвласників оформляється протоколом, який підписується усіма співвласниками (їх представниками), які взяли участь у зборах, кожен з яких ставить підпис під відповідним варіантом голосування ("за", "проти", "утримався").
5) У протоколі обов’язково зазначається така інформація про співвласників (їх представників), які взяли участь у зборах співвласників: прізвище, ім’я, по батькові співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири або нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представника).

Якщо під час проведення зборів співвласників для прийняття рішення не набрано потрібної кількості голосів "за" або "проти", проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення зборів співвласників. Якщо протягом цього строку необхідної кількості голосів "за" не набрано, рішення вважаються неприйнятими.

Листки письмового опитування співвласників пронумеровуються, прошнуровуються та додаються до відповідного протоколу зборів.

Протокол зборів співвласників складається не менш як у двох примірниках, один з яких зберігається в управителя, а другий передається на зберігання виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування багатоквартирного будинку, який розміщує результативну частину рішення, прийнятого зборами співвласників, на своєму офіційному веб-сайті...

 

Иннокентий РЕЙДЕР,
специально для рубрики
Новости Кривого Рога
сайта Весь Кривой Рог

Додати коментар