1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Криворізька південна ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області повідомляє

2812 13

Електронний сервіс
«Реєстрація договорів про визнання електронних документів»

Державною фіскальною службою України (далі – ДФС України) у листопаді поточного року доопрацьовано електронний сервіс «Реєстрація договорів про визнання електронних документів». Детальна інформація розміщена на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням:
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/225191.html
Криворізька південна ОДПІ

Особливості надання послуг електронного цифрового підпису за довіреністю!

З метою упередження спроб отримання в Акредитованому центрі сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС послуг електронного цифрового підпису шахраями з використанням фіктивних реєстраційних документів та захисту інтересів заявників представництво юридичних осіб (за винятком органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної форми власності), фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, має здійснюватись особисто або виключно на підставі довіреності, посвідченої нотаріально.
Криворізька південна ОДПІ

Про сторнування пені та штрафних санкцій з ПДВ

Державна фіскальна служба України у зв’язку із численними запитами платників податку на додану вартість (далі – ПДВ) щодо правомірності розрахунку штрафних санкцій та пені на суму податкового боргу, який виник внаслідок некоректного заповнення платниками податку додатка 2 до податкової декларації з ПДВ, що подавалась за звітні (податкові) періоди починаючи з лютого 2015 року, повідомила наступне. Згідно з підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Кодексу (у редакції, яка діяла до 01.09.2015) пеня нараховується на суму податкового боргу після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання. Відповідно до підпунктів 14.1.39, 14.1.156, 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Кодексу пеня та штрафні санкції нараховуються на податковий борг, яким є сума коштів, яку платник мав сплатити, але не сплатив своєчасно до відповідного бюджету як податок, що визначений у порядку та строки, встановлені Кодексом. Податковий борг, автоматично розрахований в ІКПП внаслідок некоректного заповнення платником додатка 2 до податкової декларації з ПДВ, а саме: зазначення у графах 4 та 5 таблиці 1 сум податку, які перевищують суми ПДВ, що обліковувались в ІКПП, за своєю економічною та правовою сутністю не відповідає визначенню податкового боргу у розумінні Кодексу.
Отже, штрафні санкції та пеня, розраховані в ІКПП на суму такого «технічного» податкового боргу, автоматично сформованого в ІКПП внаслідок некоректного заповнення платником податку додатка 2 до декларації з ПДВ, підлягають сторнуванню на підставі рішення контролюючого органу за місцем реєстрації платника податку.

Криворізька південна ОДПІ

Особливості звітування самозайнятих осіб на загальній системі
оподаткування про доходи, отримані у 2015 році

Фізичні особи – платники податків декларують свої доходи, отримані у 2015 році, за новою формою декларації про майновий стан і доходи (далі – нова декларації).
Нова форма декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859 (зареєстрований Міністерством юстиції України 26.10.2015 за №1298/27743) і вводиться в дію з 1 січня 2016 року.
Фізичні особи – підприємці подають річну податкову декларацію у строк, визначений підпунктом 49.18.5 пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України, тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Отже, останній день подання декларації про майновий стан і доходи за 2015 рік – 09.02.2016.

Наближаються граничні терміни звітування та сплати податків
у грудні 2015 року

28 грудня останній день сплати
- єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за листопад;
29 грудня останній день сплати:
- авансового внеску рентної плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану на грудень 2015 року;
- авансового внеску рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України на грудень;
- авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку на грудень;
30 грудня останній день сплати:
- авансових внесків з податку на прибуток за грудень;
- податку на додану вартість за листопад;
- плати за землю за листопад;
- податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за листопад;
- податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за листопад на поточний або депозитний банківський рахунок, на вклади членів кредитної спілки;
- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за листопад;
- акцизного податку за листопад;
- збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ за листопад.
Криворізька південна ОДПІ

До уваги платників податку на прибуток підприємств!

Державна фіскальна служба України у зв’язку з надходженням численних звернень платників податків щодо правомірності застосування штрафних санкцій за непогашення платником податків узгодженого податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств та пені у разі перерахування у погашення такого податкового зобов’язання надміру сплачених сум з авансових платежів з податку на прибуток повідомила.
Тобто, у разі виникнення заборгованості у платника податків по узгоджених податкових зобов’язаннях до такого платника податків застосовуються штрафні санкції, у тому числі нараховується пеня.
Разом з тим, слід зазначити, що положенням Кодексу, а саме пунктом 31 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення», передбачено, що за наслідками діяльності у 2015 році штрафні (фінансові) санкції до платників податку на прибуток підприємств за порушення порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій з податку на прибуток підприємств та повноти його сплати не застосовуються.
Водночас враховуючи те, що грошові зобов’язання за результатами діяльності за 2015 рік будуть визначатися у декларації за звітний податковий рік (подаватиметься у 2016 році), мораторій щодо застосування штрафних санкцій, визначений пунктом 31 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, не розповсюджується на обставини, що виникли у зв’язку з зарахуванням авансових внесків з податку на прибуток підприємств на відповідні коди класифікації доходів бюджету для обліку податку на прибуток підприємств.
Криворізька південна ОДПІ

За які земельні ділянки платник єдиного податку четвертої групи
повинен сплачувати земельний податок?

Відповідно до пункту 2921.1 ст. 2921 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-V зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.
Отже, платники єдиного податку четвертої групи, які є власниками/користувачами земель сільськогосподарського призначення та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), звільняються від сплати земельного податку за земельні ділянки, що використовуються такими платниками для ведення сільськогосподарського товаровиробництва.
За інші земельні ділянки, у тому числі за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що не використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва, платники єдиного податку четвертої групи сплачують земельний податок на загальних умовах.
Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 112.02 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».
Криворізька південна ОДПІ

Витрати, понесені підприємством у зв’язку з оплатою
найманого житла працівникам, оподатковуються єдиним внеском

Пунктом 1 частини 1 статті 7 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями визначено, що базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) для роботодавців та найманих працівників, є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Згідно з підпунктом 2.3.4 пункту 2.3 Інструкції №5 виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири та найманого житла, гуртожитків, товарів, продуктових замовлень, абонементів у групи здоров’я, передплати на газети та журнали, протезування, суми компенсації вартості виданого працівникам палива у випадках, не передбачених чинним законодавством) належать до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Отже, єдиний внесок нараховується підприємством на витрати, понесені ним у зв’язку з оплатою найманого житла працівникам.
Криворізька південна ОДПІ

З початку року казна Дніпропетровської області
поповнилась майже на 10,9 мільярдів гривень

Це на 1 мільярд 577 мільйонів гривень, або на 17 відсотків більше, ніж за січень – листопад 2014 року. Як і торік, головним джерелом наповнення місцевої казни Дніпропетровського регіону залишається податок на доходи фізичних осіб. З початку року цього податку мобілізовано 5 мільярдів 324 мільйони гривень, або майже 49 відсотків від загальних надходжень. Від плати за землю надійшло 2 мільярди 68 мільйонів гривень, що на 321 мільйон гривень більше, ніж за одинадцять місяців минулого року. Податку на прибуток суб’єктами господарювання сплачено майже 868 мільйонів гривень, що на 819 мільйонів гривень більше фактичних надходжень минулого року. Представники малого та середнього бізнесу сплатили понад 811 мільйонів гривень єдиного податку. Цей показник на 263 мільйони гривень перевищує надходження одинадцяти місяців минулого року.
Криворізька південна ОДПІ

Дата отримання доходу ФОП – платника єдиного податку у разі
сплати покупцем коштів через платіжний термінал

Відповідно до пункту 292.6 статті 292 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.
Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ (далі – Книга), затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №579 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за №799/27244) (далі – Порядок).
Згідно з пунктом 5 зазначеного Порядку записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, окремо кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримано готівкою, фактично безоплатно отримано товари (роботи, послуги).
Отже, датою отримання доходу фізичної особи – платника єдиного податку у разі проведення розрахунків за товари з використанням електронних платіжних засобів у платіжній системі є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок платника єдиного податку.
Криворізька південна ОДПІ

Чи повинна подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи новостворена ФОП за період від дати державної реєстрації до моменту подання заяви про обрання спрощеної системи оподаткування за ставками, встановленими для першої або другої групи?

Пунктом 177.5 статті 177 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) встановлено, що фізичні особи – підприємці (далі – ФОП), які здійснюють діяльність на загальній системі оподаткування, подають до контролюючого органу податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи. Отже, якщо новостворена ФОП перейшла на спрощену систему оподаткування у місяці або кварталі, в якому здійснено процедуру державної реєстрації як суб’єкта господарювання, то така особа має подати до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу податкову декларацію про майновий стан і доходи за період від дати державної реєстрації до переходу на спрощену систему оподаткування. Відповідне питання – відповідь розміщене у категорії 104 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».
Криворізька південна ОДПІ

Особливості припинення діяльності фізичних осіб – підприємців

Підпунктом 6 пункту 11.32 розділу XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.12.2011 №1588 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за №1562/20300) з внесеними змінами визначено, що після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія або територія проведення антитерористичної операції, процедури та дії щодо зняття з обліку самозайнятих осіб можуть проводитись за місцем перебування таких осіб у разі їх звернення до відповідних контролюючих органів з документальним підтвердженням особи та місця перебування.
Криворізька південна ОДПІ

Внески до статутного капіталу не оподатковуються єдиним податком
Відповідно до підпункту 8 пункту 292.11 статті 292 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) до складу доходу, визначеного статтею 292 Кодексу, не включаються суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника.
Таким чином, не підлягає оподаткуванню єдиним податком внески до статутного фонду суб’єкта господарювання – платника єдиного податку першої – третьої груп.
Криворізька південна ОДПІ

Актуально для користувачів РРО!
У суб’єктів господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО), залишився час до кінця грудня 2015 року, щоб обладнати місця торгівлі касовими апаратами, що забезпечують створення контрольної цифрової стрічки та подання по електронних каналах зв’язку електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків.
Отже, користувачі РРО, які не встигли вивести з експлуатації касову техніку, яка не відповідає зазначеним вище вимогам, мають до 01.01.2016 встановити нову або доопрацювати наявну. Таким чином, користувачам зареєстрованих та введених в експлуатацію до 01.01.2015 електронних контрольно-касових апаратів, що подають до фіскальних органів тільки інформацію про обсяг розрахункових операцій (Z-звіти), встановлено перехідний період тривалістю 1 рік (з 01.01.2015 по 31.12.2015), для доопрацювання або заміни існуючої касової техніки на таку, яка забезпечує подання по електронних каналах зв’язку електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків. Звертаємо увагу, що згідно з пунктом 5 статті 17 Закону №265 передбачена відповідальність суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги) у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі, якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на РРО або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на контрольній стрічці, створеній в електронній формі.
Криворізька південна ОДПІ

Платники Дніпропетровщини спрямували на підтримку української армії понад 1,2 мільярда гривень
Саме стільки військового збору сплачено жителями Дніпропетровської області до державного бюджету за чотирнадцять місяців, починаючи з 03 серпня 2014 року, відколи набрав чинності Закон України від 31 липня 2014 року №1621 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів», яким, зокрема, встановлено військовий збір.
З початку ж 2015 року на обороноздатність України спрямовано майже 970 млн. грн. У Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області відзначають позитивну динаміку надходжень: якщо у січні загальна сума військового збору склала 50,7 млн. грн., то вже у листопаді надійшло майже в два рази більше, а саме 100,6 млн. грн.
Нагадуємо, ставка для обчислення військового збору складає 1,5% від об’єкта оподаткування. Платниками збору є фізичні особи – резиденти, які отримують доходи, як в Україні, так і за її межами, фізичні особи – нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти.
Криворізька південна ОДПІ

До уваги платників податків!
З 1 січня 2016 року набирає чинності Закон України від 24.11.2015 №812-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу та забезпечення стабільності розрахунків підприємств енергетичної галузі» (далі – Закон №812). Закон №812 опубліковано у газеті «Урядовий кур’єр» від 18.12.2015 №237. Тимчасово, до 1 липня 2017 року, платники податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, визначають дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом.
Платник податків може відмовитися від використання зазначеної пільги чи зупинити її використання на один або декілька звітних (податкових) періодів шляхом подання заяви. Заява, у якій зазначається перелік товарних позицій товарів згідно з УКТ ЗЕД і період, на який платник відмовляється чи зупиняє використання пільги, подається до контролюючого органу за місцем реєстрації платника податків. Відмова від використання пільги, зазначеної у цьому пункті, чи зупинення її використання застосовується з першого числа звітного (податкового) періоду, в якому подано заяву».
Криворізька південна ОДПІ

Чи повинен платник ПДВ подавати звіт про суми податкових пільг, якщо у попередньому податковому періоді такий платник користувався пільгами в оподаткуванні, а у наступних звітних періодах ні?
Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг (далі – Порядок №1233), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1233 (далі – Постанова №1233). Порядок №1233 є обов’язковим для виконання суб’єктами господарювання, які відповідно до Податкового кодексу України не сплачують податки та збори до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг (пункт 1 Порядку №1233).
Враховуючи те, що звіт про суми податкових пільг подається суб’єктом господарювання за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців наростаючим підсумком з початку року, то платник податків за місцем своєї реєстрації повинен подавати такий звіт до кінця звітного року. У разі, якщо з початку звітного року платник податків не користувався пільгами, то звіт про суми податкових пільг ним не подається.
Криворізька південна ОДПІ

Про проведення опитування з питань трансфертного ціноутворення
Державна фіскальна служба України, з метою забезпечення єдиного підходу до застосування норм податкового законодавства щодо контролю за трансфертним ціноутворенням, повідомила наступне.
Згідно з пунктом 9 Порядку №706 місцем проведення опитування, рішення про проведення якого прийнято під час аналізу звітів про контрольовані операції, інформації про здійснені контрольовані операції (додатка до декларації) та/або документації з трансфертного ціноутворення, поданих платником податків відповідно до пункту 39.4 статті 39 Кодексу, є приміщення контролюючого органу. Розділом IV Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.08.2015 №706, визначено, що аналіз документації з трансфертного ціноутворення, поданої платником податків, здійснює контролюючий орган, у якому платник податків перебуває на обліку, разом із контролюючим органом вищого рівня та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.
Криворізька південна ОДПІ

З питань дотримання норм законодавства при виплаті заробітної плати на Дніпропетровщині перевірено
555 суб’єктів господарювання
Протягом січня – листопада 2015 року фахівцями органів ДФС Дніпропетровщини перевірено 555 суб’єктів господарювання з питань дотримання норм законодавства при виплаті заробітної плати. У 520 випадках встановлено порушення відповідності нарахування, утримання та своєчасності перерахування податку на доходи фізичних осіб, у 60 випадках – єдиного внеску. За підсумками проведених перевірок співробітниками ДФС Дніпропетровської області роботодавцям донараховано 10,8 млн. грн., в тому числі: 9,4 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та 1,4 млн. грн. єдиного внеску. З цієї суми вже надійшло до бюджету більше 4 млн. грн.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ГУ ДФС у Дніпропетровській області

Криворізька південна ОДПІ нагадує строки сплати
30 грудня останній день сплати - авансових внесків з податку на прибуток за грудень; - податку на додану вартість за листопад; - плати за землю за листопад; - податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за листопад; - податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за листопад на поточний або депозитний банківський рахунок, на вклади членів кредитної спілки; - військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за листопад; - акцизного податку за листопад.
Криворізька південна ОДПІ

Про свої доходи фізичні особи – платники податків можуть дізнатися у режимі онлайн
Криворізька південна ОДПІ нагадує, що електронний сервіс ДФС «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису» працює у штатному режимі.
За допомогою цього сервісу фізична особа – платник податків може отримати в електронному вигляді відомості про себе з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО) щодо сум отриманих доходів та утриманих податків .
Відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються за останні три роки (по кварталам), відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 60 днів після його закінчення.
Для отримання цих відомостей про себе з ДРФО фізична особа – платник податків формує запит в електронному вигляді, підписує сформований запит електронним цифровим підписом та відправляє на електронну адресу «Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС».
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

Консультації з податкових питань на веб-порталі ДФС України
Податковий кодекс України деталізує права платників податків та механізми їх захисту, зокрема: право платників податків безоплатно отримувати у контролюючих органах, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов’язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю.
Так, існує ряд електронних сервісів, наприклад, рубрика «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» на веб-порталі ДФС України (www.sfs.gov.ua), також «гарячі лінії», на яких можна отримати консультації з податкових питань.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

Доходи учасника бойових дій під час АТО, отримані в якості благодійної допомоги, не оподатковуються
З метою заохочення громадян до підтримки захисників України підпунктом 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) встановлено, що не оподатковуються доходи учасника бойових дій під час АТО, отримані в якості благодійної допомоги. Однак, така допомога повинна бути надана благодійниками, які надали її, відповідно до вимог Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Також, передбачається пільга і для самих благодійників - не оподатковуватимуть доходи, отримані ними для надання благодійної допомоги учасникам АТО, згідно з підпунктом «б» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 ПКУ.
Поряд з цим, відповідно до підпункту 165.1.56 пункту 165.1 статті 165 ПКУ, не оподатковуються доходи у вигляді благодійної допомоги, наданої міжнародними благодійними організаціями особам, що проживають на території проведення АТО або особам, які вимушено її покинули. Згідно з абзацом 2 підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 ПКУ України, пенсії людей, які стали інвалідами під час АТО, а також пенсії, які надаються членам сімей загиблих через АТО, - не підлягають оподаткуванню.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ГУ ДФС у Дніпропетровській області

Термін сплати військового збору для фізичних осіб – підприємців
Криворізька південна ОДПІ нагадує, що фізичні особи – підприємці, крім тих що обрали спрощену систему, за результатами звітного податкового року самостійно розраховують військовий збір у розмірі 1,5 відсотки чистого оподатковуваного доходу. Суму військового збору відображають в річній податковій декларації та сплачують в терміни передбачені для сплати податку на доходи фізичних осіб за відповідний період.
Першим звітним податковим періодом для нарахування військового збору з доходів фізичних осіб – підприємців є 2015 рік. Термін сплати військового збору для фізичних осіб – підприємців – до 19 лютого 2016 року.
Криворізька південна ОДПІ
ДФС України: Податкова міліція викрила факт ухилення від сплати 800 млн. грн. податків у сфері реалізації природного газу
Співробітниками податкової міліції м. Києва до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків невстановленими особами. Зазначені особи, використовуючи реквізити низки підприємств, більшість з яких здійснює добування, розподілення та реалізацію природного газу, провели операції з купівлі-продажу природного газу за завищеною ціною. Ці дії дали змогу злочинцям ухилились від сплати податків на загальну суму 800 млн. грн.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України


ДФС України: За 11 місяців 2015 року до бюджету сплачено майже 10,3 млрд. грн. єдиного податку
З початку 2015 року платники податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, сплатили до бюджету майже 10,3 млрд. грн. єдиного податку. У тому числі, фізичні особи – підприємці спрямували до бюджету 6 392,5 млн. грн. зазначеного податку. Це на 1 323,4 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.
У свою чергу юридичні особи – «спрощенці» з початку року спрямували до держбюджету 3 893,3 млн. грн. єдиного податку. Серед них платниками третьої групи у січні – листопаді поточного року сплачено 2 098,7 млн. грн. єдиного податку.
Щодо четвертої групи платників податків – юридичних осіб, то ними протягом 11 місяців поточного року сплачено до державного бюджету 1 794,6 млн. грн. єдиного податку.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

ДФС України: Результати діяльності оперативних підрозділів ДФС за 11 місяців 2015 року
Податковою міліцією з початку 2015 року припинено протиправну діяльність 56 конвертаційних центрів, якими було проконвертовано 16,2 млрд. грн.
З вигодонабувачів конвертаційних центрів до бюджету стягнуто 731,5 млн. грн. завданих державі збитків. У напрямі протидії оборудкам з ПДВ підрозділи податкової міліції виявили та зупинили на стадії реєстрації податкових накладних в ЄРПН операцій на суму 243 млрд. грн. За матеріалами оперативних підрозділів розпочато 249 кримінальних проваджень за виявленими фактами незаконно заявлених до відшкодування 2 млрд. грн. та незаконно відшкодованих з бюджету 177,4 млн. грн. податку на додану вартість.
Загалом оперативниками ДФС з початку року накладено арешт на майно у кримінальних провадженнях на суму 2,5 млрд. грн., у рамках кримінальних проваджень досліджується походження легалізованого доходу на суму 2,7 млрд. грн. Відшкодована сума збитків державі по закінчених кримінальних провадженнях становить 905,7 млрд. гривень. Крім того, по податковому компромісу в рамках кримінальних проваджень сплачено 406,4 млн. грн.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

ДФС України: Результати діяльності оперативних підрозділів ДФС у рамках операції «Акциз»
Завдяки комплексу заходів з підвищення ефективності протидії незаконному виготовленню та обігу підакцизних товарів, посилення державного контролю у цій сфері і збільшення надходження акцизного податку у рамках операції «Акциз -2015», яка стартувала 10 квітня 2015 року, податковою міліцією вилучено підакцизних товарів на суму 690 млн. грн. Серед вилученої продукції лікеро-горілчані вироби – на суму 85,8 млн. грн., тютюнові вироби – 145,9 млн. грн., спирт – 67,9 млн. грн..
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

ДФС України: Результати діяльності оперативних підрозділів ДФС у рамках операції «Нафтопродукт – 2015»
З метою поліпшення ефективності заходів щодо протидії незаконному виготовленню та обігу паливно-мастильних матеріалів, скрапленого газу, посилення державного контролю у вказаній сфері і збільшення надходження акцизного податку до державного бюджету у травні 2015 року було розпочато операцію «Нафтопродукт – 2015». За її результатами здійснюється досудове розслідування в рамках 91 кримінального провадження, накладено арешт на паливно-мастильні матеріали на суму 66,3 млн. грн., вилучено паливно-мастильних матеріалів на суму 339,1 млн. гривень.
Загалом, завдяки посиленню заходів із протидії тіньовому обігу підакцизних товарів припинено діяльність 113 незаконних виробництв такої продукції, розпочато 45 кримінальних проваджень, пов’язаних з її незаконним виробництвом та обігом. Податковою міліцією вилучено підакцизних товарів на загальну суму 1,2 млрд. грн.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

ДФС України: Результати діяльності оперативних підрозділів ДФС у рамках операції «Рубіж – 2015»
У рамках операції «Рубіж-2015», яка триває з вересня поточного року з метою попередження, виявлення та припинення порушень законодавства України з питань державної митної справи, виявлення кримінальних правопорушень у митній та податковій сферах, а також попередження та припинення каналів незаконного переміщення товарів народного споживання, податковою міліцією розпочато 138 кримінальних проваджень.
Сума збитків по кримінальним провадженням становить 204 млн. грн. З початку проведення операції «Рубіж» в рамках кримінальних проваджень вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму 565 млн. грн., у тому числі накладено арешт на суму 188,4 млн. грн.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

Податковою міліцією вилучено 107 тонн ядра горіху волоського на суму 10,7 млн. гривень
Співробітниками податкової міліції спільно з працівниками СБУ Вінницької області у рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків на підставі ухвали суду проведено огляд 5 вантажних автомобілів з напівпричепами. Транспортні засоби перебували на території складських приміщень, орендованих підприємствами-фігурантами провадження, з вантажем волоських горіхів, призначених для експорту.
У результаті проведених заходів вилучено 107 тонн ядра горіху волоського загальною вартістю 10,7 млн. гривень. Товарно-матеріальні цінності вилучені та передані на відповідальне зберігання.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

Чи має право податкова інспекція продовжувати строк проведення фактичної перевірки?
Відповідь. Право на продовження строку фактичної перевірки надано органам ДФС п.82.2 ст.82 Податкового кодексу України. Тривалість зазначеного виду перевірок не повинна перевищувати 10 діб. Продовження строку таких перевірок здійснюється за рішенням керівника органу державної фіскальної служби не більш, як на 5 діб.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України


ДФС України: У м. Києві викрито факт незаконної легалізації 15,9 млн. грн. державних коштів
Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у м. Києві викрито факт незаконної легалізації державних коштів одним з товариств, зареєстрованим у Львові. Встановлено, що під час виконання державного контракту зазначене підприємство передало замовнику програмне забезпечення вартістю 15,9 млн. грн., яке було придбано у фірми з ознаками фіктивності.
Також виявлено, що державна реєстрація авторського права на цей продукт з боку товариства та його постачальника не проводилась. В результаті замовник придбав вказане програмне забезпечення без набуття на нього майнових авторських прав.
За даним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 ККУ.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

ДФС України: З початку року сплачено 165 млрд. грн. єдиного внеску
За січень – листопад 2015 року фіскальні органи забезпечили надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суму 165,0 млрд. гривень. У листопаді 2015 року надійшло 16,3 млрд. грн. єдиного внеску.
Єдиний внесок засобами програмного забезпечення автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до визначених пропорцій та перераховується за призначенням – на рахунки, відкриті в Державній казначейській службі на ім’я фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування і пенсійного страхування.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

Протягом півтора років підприємство «забувало» перераховувати до бюджету ПДФО та ЄСВ
Під час перевірки одного з підприємств Дніпропетровщини, яке займається вантажними автомобільними перевезеннями, фахівцями фіскальної служби області встановлено, що за період з квітня минулого року по вересень 2015 року включно керівництво підприємства випла- чувало працівникам заробітну плату, податок на доходи фізичних осіб та єдиний внесок нараховувався, але до бюджету не перераховувався. Таким чином, підприємство «сховало» від бюджету 1 млн. 323,8 тис. грн. ПДФО та 105,3 тис. грн. ЄСВ. Наразі підприємство мусить сплатити в бюджет не тільки податок на доходи фізичних осіб та єдиний внесок, а і штрафні санкції та пеню – всього 1 млн. 873,7 тис. грн.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ГУ ДФС у Дніпропетровській області

Відмови від спрощеної системи оподаткування
Криворізька південна ОДПІ звертає увагу, що платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів.
Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву
Криворізька південна ОДПІ

Чи має право податкова інспекція здійснювати планову перевірку підприємця на загальній системі оподаткування у поточному році, якщо планова перевірка проводилась у минулому році?
Відповідь. Відповідно до п.77.2 ст.77 Податкового кодексу України, періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарних роки, високим - не частіше одного разу на календарний рік. Порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом державної податкової служби.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

Чи має право орган ДФС проводити фактичну перевірку без письмового попередження платника податків?
Відповідь. Фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків (особи) (п.80.1 ст.80 Податкового кодексу України). Однак, слід зазначити, що фактична перевірка може проводитися на підставі рішення керівника органу податкової служби, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку до початку проведення такої перевірки, та за наявності хоча б однієї з обставин визначених п.80.2 Податкового кодексу України.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

Чи має право орган ДФС проводити документальну планову перевірку тільки, наприклад, з питань дотримання повноти сплати земельного податку?
Відповідь. п.77.3 ст. 77 Податкового кодексу України заборонено проведення документальної планової перевірки за окремими видами зобов’язань перед бюджетами, крім правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку з доходів фізичних осіб та зобов’язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

До уваги платників податків!
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області інформує, що Акредитований центр сертифікації ключів Інформацій- но-довідкового департаменту ДФС (далі – АЦСК ІДД ДФС) на головній сторінці офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД ДФС у розділі «Новини» за посиланням http://acskidd.gov.ua/news повідомив про зміни до Регламенту Акредитованого центру сертифікації ключів ІДД ДФС (далі – Регламент). Для забезпечення захисту законних прав та інтересів клієнтів під час надання послуг електронного цифрового підпису та для удосконалення процедур ідентифікації та автентифікації внесено зміни до Регламенту, які можна переглянути за посиланням: http://acskidd.gov.ua/reglament.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

Чим передбачено надання документів платниками податків перевіряючим податківцям?
Відповідь. Порядок надання платниками податків документів для проведення перевірки передбачений ст. 85 Податкового кодексу України. Так, згідно п.85.2 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам органів державної фіскальної служби у повному обсязі всі документи, що належать до предмета перевірки або пов'язані з ним. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

Звертаємо увагу керівників державних установ та організацій
Криворізька південна ОДПІ нагадує, що відповідно до частини 3 статті 1, частини 8 статті 3 Закону України «Про очищення влади» особа, яка вказала у декларації недостовірні відомості про набуте майно та не змогла пояснити його походження, позбавляється права обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування терміном на 10 років.
Окрім того, податківці звертають увагу керівників державних установ та організацій на те, що запити про проведення «люстраційних» перевірок разом з копіями декларацій державних службовців необхідно надсилати до державних податкових інспекцій за місцем податкової адреси осіб, які проходять вказані перевірки.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

До уваги платників податків!
Криворізька південна ОДПІ нагадує, що розпочав роботу доопрацьований електронний сервіс Державної фіскальної служби України (далі – ДФС України) «Реєстрація договорів про визнання електронних документів».
Як інформує ДФС України на головній сторінці офіційного веб-порталу, договір про визнання електронних документів (далі – Договір), укладений платником до 25.11.2015 з органом ДФС за основним місцем обліку, є чинним з моменту його підписання та діє до закінчення строку чинності посилених сертифікатів відкритих ключів. Договір з органом ДФС за неосновним місцем обліку не укладається.Для формування та подання Договору розроблено новий електронний формат за кодом J(F)1391004.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

Дивіденди виплачені у товарній формі оподатковуються ПДВ за ставкою 20%
Суми дивідендів, виплачені емітентом у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, не є об'єктом оподаткування ПДВ. Водночас, якщо виплата дивідендів проводиться у товарній формі (продукцією, товарами), то така операція оподатковується ПДВ на загальних підставах як продаж товарів.
Тобто виплата дивідендів у натуральній формі оподатковується ПДВ у загальному порядку за ставкою 20 %. При цьому емітент, який виплачує дивіденди у товарній формі, має скласти податкову накладну в електронній формі, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та включити суму ПДВ до податкових зобов'язань звітного періоду. Зазначений порядок оподаткування дивідендів визначено пп. 196.1.6 ст. 196 Податкового кодексу України.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

Набрала чинності Декларація з податку на прибуток
Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 затверджено нову форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка набрала чинності – 1 грудня 2015 року. Платники податку на прибуток звітують за новою формою декларації за підсумками 2015 року.
Нова форма декларації застосовується всіма категоріями платників податку на прибуток (звичайні підприємства, виробники сільгосппродукції, банки, страховики, букмекери, постійні представництва нерезидентів). Важливим є те, що в новій формі декларації з’явився новий додаток РІ, в якому відображатимуться різниці відповідно до розділу III Податкового кодексу України, на які збільшується (зменшується) фінансовий результат.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

Дошкільні заклади та школи звільнено від плати за землю та сплати податку на нерухоме майно
З 1 вересня 2015 року чинний Закон України від 17.07.2015 року N654-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для надання освітніх послуг дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами недержавної форми власності».
Законом звільняються від сплати земельного податку дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. Також, з цієї дати, будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

Подання звітності та сплата податку на прибуток новоствореними підприємствами
Відповідно до пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу платники податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році та не сплачують авансового внеску. Відповідне роз’яснення розміщене у підкатегорії 102.20.01 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

Новорічні подарунки для дітей звільняються від ПДВ
Операції з продажу виробничими та торговими підприємствами дитячих святкових подарунків, а також квитків на новорічно-різдвяні заходи для дітей, що закуповуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, профспілкових комітетів підприємств та організацій, інших неприбуткових організацій, щорічно в період з 15 листопада поточного року до 15 січня наступного року, звільняються від оподаткування ПДВ. (Закон України від 30.11.2000 року №2117-III


Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України
Перехідний період на касові апарати закінчується
Користувачам зареєстрованих і введених в експлуатацію до 1 січня 2015 року електронних контрольно-касових апаратів, які подають у фіскальні органи тільки інформацію про об'єм розрахункових операцій (Z-звіти), був встановлений перехідний період (протягом року) для доопрацювання або заміни касової техніки.
Тому до 1 січня 2016 року такі РРО мають бути доопрацьовані або замінені на такі, що створюють контрольну стрічку в електронному вигляді. Якщо контрольна стрічка не буде надрукована або не створена в електронній формі, або виявлені спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на контрольній стрічці, створеній в електронній формі за це передбачена відповідальність у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

Для платників єдиного податку затверджено нові книги обліку
Криворізька південна ОДПІ нагадує, що Міністерством фінансів України наказом від 19.06.2015 року N579 затверджено форму книги обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість) та Порядок її ведення; форму книги обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість) та Порядок її ведення. Також наказом №579 передбачено, що Книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат, зареєстровані до набрання чинності цим наказом, діють до їх закінчення.
Криворізька південна ОДПІ

Сервіс ДФС України «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
На сайті ДФС України (sfs.gov.ua) розташований сервіс, який допоможе платнику податків перевірити надійність свого ділового партнера. Для цього достатньо знати його код ЄДРПОУ або ж точну його назву. Необхідно ввести відому інформацію в одне з полів і система здійснить пошук по ряду баз даних, доступних для публічного використання і повідомить Вам про результати пошуку. Оновлення інформації на сайті щодо стану розрахунків платника податків з бюджетом (про наявність заборгованності) відбувається щоденно, крім вихідних та святкових днів, після проведення розрахунків зведених показників в центральній базі даних за результатами попереднього банківського дня.
Криворізька південна ОДПІ

Антикорупційний сервіс фіскальної служби «Пульс» працює цілодобово
Громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість повідомити про неправомірні дії або бездіяльність працівників ДФС України, про можливі корупційні дії з їхнього боку, а також проблеми, які виникають під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Інформація приймається цілодобово за номером телефону (044) 284-00-07.
Криворізька південна ОДПІ

Електронні сервіси ДФС допомагають платникам податків отримати необхідну інформацію
Інформаційно-довідковим департаментом ДФС України в рамках Електронного Уряду створено та підтримується в актуальному стані Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс («ЗІР»), робота якого направлена на забезпечення суб’єктів господарювання та громадян своєчасною, достовірною і повною довідковою інформацією. Інформаційне наповнення «ЗІР» (zir.sfs.gov.ua) здійснюється з урахуванням результатів всебічного аналізу інформації про потреби клієнтів, які звертаються до Контакт-центру та з метою мінімізації витрат часу представників бізнесу на спілкування з державою.
Криворізька південна ОДПІ

Власникам нерухомості
З метою отримання пільг по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Криворізька південна ОДПІ запрошує громадян Дзержинського, Інгулецького та Центрально-Міського районів відвідати податкову інспекцію та провести звірку кількості об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у їх власності, та розмірів площі таких об’єктів. Звертатись необхідно за адресою: вул.Пушкіна, 4А, кабінет 407. Телефон для довідок 92-36-00. При собі мати документ, що засвідчує особу, копії та оригінали документів на право власності.
Криворізька південна ОДПІ

Компенсаційні виплати у межах середнього заробітку мобілізованих працівників не оподатковуються єдиним внеском
Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», не нараховується на виплати та не утримується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з виплат, що компенсуються з бюджету у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.
Криворізька південна ОДПІ


Платникам ПДВ
Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2015р. № 747 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість".
Зокрема, урегульовано питання стосовно порядку перебування на обліку в контролюючих органах угод про розподіл продукції, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування, визначені розділом V та XVIII Податкового кодексу та договорів управління майном та договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, за якими здійснюються операції з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу (крім договорів, на які поширюються норми другого речення абз. 2 пп. 5 п. 180.1 ст. 180 розділу V Кодексу).
Криворізька південна ОДПІ

У разі переходу на спрощену систему оподаткування підприємець подає декларацію про доходи
У разі переходу на спрощену систему оподаткування новостворена фізична особа-підприємець у кварталі, в якому здійснено процедуру державної реєстрації як суб’єкта господарювання, має подати до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, податкову декларацію про майновий стан і доходи за період від дати державної реєстрації до дати переходу на спрощену систему.
Криворізька південна ОДПІ


До уваги платників податків!
Криворізька південна ОДПІ нагадує: якщо платник податку подає податкову декларацію (розрахунок) з порушенням граничних термінів подання, застосовується штрафна санкція у розмірі 170 гривень за кожну неподану (несвоєчасно подану) податкову звітність. У разі встановлення протягом року з дати винесення податкового повідомлення-рішення таких дій (несвоєчасного подання) повторно, штрафна санкція застосовується у розмірі 1020 гривень за кожне таке несвоєчасне подання.
Криворізька південна ОДПІ

ФОП, які зареєстровано протягом року, подають податкову декларацію
Фізичні особи - підприємці, зареєстровані протягом року, в установленому законом порядку подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочато таку діяльність. Вперше зареєстровані підприємці в податковій декларації також зазначають інформацію про майновий стан і доходи станом на дату державної реєстрації підприємця. Підпунктом 49.18.2 п.49.18 ст.49 Податкового кодексу України визначено, що податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (в тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).
Криворізька південна ОДПІ

Криворізька південна ОДПІ запрошує користуватися сервісами ДФС України
ДФС України надає безкоштовні відповіді у режимі on-linee за телефоном 0-800-501-007 (зі стаціонарних телефонів безкоштовно), з 8:00 до 20:00 (крім суботи та неділі), Е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (цілодобово). Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс:http://zir.sfs.gov.ua.
Криворізька південна ОДПІ

Перехід зі спрощеної системи оподаткування на сплату інших податків і зборів
Якщо фізична особа — підприємець перейшла у IV кварталі звітного року зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему, то вона має подати до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси податкову декларацію про майновий стан і доходи за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу, яка прирівнюється до річної декларації, та податкову декларацію платника єдиного податку за річний податковий (звітний) період.
Криворізька південна ОДПІ

Подання декларації про майновий стан і доходи новоствореним підприємцем
У разі переходу на спрощену систему оподаткування новостворена фізична особа — підприємець у кварталі, в якому здійснено процедуру державної реєстрації як суб’єкта господарювання, має подати до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, податкову декларацію про майновий стан і доходи за період від дати державної реєстрації до дати переходу на спрощену систему оподаткування.
Криворізька південна ОДПІ


Відповідальність за втрату реєстраційного посвідчення до РРО
Відповідальність за порушення норм із застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) або з регулювання обігу готівки визначена Законом України від 06.07.1995 №265/95 «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» з внесеними змінами та доповненнями і Указом Президента України від 12.06.1995 №436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки».
Вищевказаними нормами чинного законодавства відповідальність за втрату реєстраційного посвідчення до РРО та довідки про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій не передбачена. При цьому, платник податків, який втратив зазначені документи повинен звернутися до органів ДФС з метою отримання дублікату.
Криворізька південна ОДПІ
Перехід на спрощену систему оподаткування
Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому підпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 Кодексу, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені у пункту 291.4 статті 291 Кодексу.
При цьому якщо суб’єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи – підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.
Криворізька південна ОДПІ

Звітність подається на наступний день, якщо граничний термін припадає на вихідний або святковий день
Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
Зазначена норма визначена п.49.20. ст.49 Податкового кодексу України.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

Набрав чинності новий Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників
Криворізька південна ОДПІ нагадує, що 25.11.2015 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 18.08.2015 №721 «Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів», який розроблено з метою забезпечення реалізації норм статі 69 ПКУ з урахуванням змін, внесених Законом України від 21.04.2015 №344-VIIІ «Про внесення змін до статті 69 Податкового кодексу України щодо спрощення умов ведення бізнесу».
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

До Центрів обслуговування платників Криворізької південної ОДПІ звернулось понад 22 тисячі клієнтів
За 11 місяців 2015 року до Центрів обслуговування платників Криворізької південної ОДПІ звернулось 22,2 тисячі клієнтів. За цей паріод Центрами надано 16,2 тисячі адміністративних послуг.
Серед них найбільшим попитом користується послуга з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. За 11 місяців 2015 року було надано 9,3 тисячі таких карток. Також запитуваною з боку суб'єктів господарювання є послуга з реєстрації книг обліку розрахункових операцій. У січні-листопаді поточного року ЦОПами надано понад 3,4 тисяч таких послуг.
Криворізька південна ОДПІ

Понад 400 мільйонів гривень перерахували до бюджету землекористувачі Криворізької південної ОДПІ
За січень - листопад 2015 року землекористувачами Криворізької південної ОДПІ сплачено до місцевих бюджетів 409,7 млн.гривень плати за землю. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 18,8 млн. гривень, або на 4,8 відсотки. Надходження плати за землю з юридичних осіб становить 391,2 млн. грн., що на 17,1 млн. гривень більше минулорічного показника за відповідний період. Фізичними особами сплачено 18,5 млн.гривень, надходження збільшились на 1,7 млн.гривень.
Криворізька південна ОДПІ

Понад 1 млрд. гривень ПДФО перерахували з початку року платники податків Криворізької південної ОДПІ
Впродовж 11 місяців 2015 року платниками податків Криворізької південної ОДПІ перераховано до зведеного бюджету 1021,7 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 188,2 мільйони гривень, або на 22,6 відсотків, більше аналогічного періоду минулого року.
Податок на доходи фізичних осіб залишається одним із бюджетоформуючих податків місцевих скарбниць Криворіжжя. Зростання надходжень ПДФО пов’язано з активною позицією органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та фахівців фіскальної служби щодо легалізації ринку праці та підвищенням рівня оплати праці сумлінним бізнесом.
Криворізька південна ОДПІ

Власники транспортних засобів Криворізької південної ОДПІ перерахували до бюджету понад 3 мільйони гривень
За січень –листопад 2015 року до місцевого бюджету Криворіжжя від Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшло 3,3 мільйони гривень транспортного податку. У тому числі у листопаді сплачено 220,5 тис. гривень. Нагадаємо, платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тис. грн. за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.
Криворізька південна ОДПІ

Криворізька південна ОДПІ нагадує:
З 1 січня 2016 року розпочинається кампанія по декларуванню громадянами доходів, одержаних у 2015 році
Кожен громадянин, який отримав дохід у вигляді спадщини (подарунку) зобов’язаний задекларувати такий дохід та сплатити податок. Для спадщини і подарунка діють такі ж правила декларування та оподаткування, як для інших доходів фізичних осіб.
Одержувачі спадщини або подарунків в 2015 році повинні подати декларацію про доходи і вказати в ній вартість майна чи немайнових прав, отриманих в дар або в спадщину, до 1 травня 2016 року, а сплатити податки з такого доходу до 1 серпня 2016 року.
Криворізька південна ОДПІ


Члени сім’ї першого ступеня споріднення фізичної особи
Криворізька південна ОДПІ нагадує, що відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.
Криворізька південна ОДПІ

Соціальний захист своїх працівників - обов’язок кожного роботодавця
Криворізька південна об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що з початку 2015 року з метою дотримання законодавства фізичними особами-підприємцями, які здійснюють діяльність у роздрібній та оптовій торгівлі, діяльність в сфері громадського харчування, пасажирських та вантажних перевезень, надають медичні та стоматологічні послуги, комп’ютерні, СТО та інші послуги проведено масово-роз’яснювальну роботу по легалізації найманих працівників з 968 ФОП. За результатами проведеної роботи легалізовано 1407 найманих працівників. Додатково до бюджету сплачено 145,6 тис.грн податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску 280,72 тис. грн.
Криворізька південна ОДПІ

ДФС України: Податкова міліція затримала контрабандну партію iPhone та iPad на суму 6,5 млн. грн.
Податкова міліція спільно з митниками та прикордонниками у Закарпатській області на пункті пропуску «Тиса-Захонь» українсько-угорського кордону запобігли спробі незаконного ввезення на територію України партії iPhone 6s и iPad Mini.
Два громадянина України прямували з території Угорщини та обрали для проходження митного контролю «зелений коридор».
Під час огляду у господарських сумках, що знаходились в багажниках автомобілів, та у обшивці авто було знайдено 245 телефонів iPhone 6S та 66 пристроїв iPad Mini. Наразі партія техніки, орієнтованою вартістю 6,5 млн. грн., вилучена.
Триває перевірка та встановлюються всі особи, причетні до незаконного переміщення товару.
Криворізька південна ОДПІ за повідомленням ДФС України

Добавить комментарий