1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

аааааааааааааааааааааааДФС про оподаткування поверненої поворотної фіндопомоги у 2015 році
ДФС України в листі від 18.06.2015 р. № 12810/6/99-99-19-02-02-15 повідомила, що починаючи з 01.01.2015 р. проводиться зменшення фінансового результату до оподаткування на суму поверненої поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку до 01.01.2015 р. від осіб, які не є платниками податку на прибуток, та включеної до складу доходів при визначенні об'єкта обкладення податком на прибуток до цієї дати.
Криворізька південна ОДПІ

Неправомірне застосування податкової соціальної пільги
Оскільки податкова соціальна пільга (далі - ПСП) застосовується на підставі поданої платником заяви, то й відповідальність за неправомірне застосування пільги несе платник. Якщо з вини платника відбувається неправомірне застосування ПСП, такий платник втрачає право на її отримання за всіма місяцями отримання доходу, починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем поновлення права на пільгу.
Відновлення права на пільгу можливе при поданні платником заяв про відмову від пільги всім роботодавцям, яким раніше подавалися заяви про застосування ПСП. На цій підставі роботодавець нараховує і утримує відповідну суму податку і штраф у розмірі 100% суми цієї недоплати за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку, а якщо сума виплати недостатня, - за рахунок наступних виплат.
Криворізька південна ОДПІ

Оподаткування доходу одержаного за договором цивільно-правового характеру
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включаються суми винагороди та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору. Згідно із п.167.1 ст.167 ПКУ оподаткування доходів, одержаних (крім випадків, визначених у п.167.2-167.4 цієї статті), у тому числі але не виключно у формі винагород та інших виплат, які виплачуються (надаються) платнику за цивільно-правовими договорами здійснюються за ставкою 15% бази оподаткування.
У разі якщо загальна сума отриманих платником податку доходів у звітному податковому місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17% суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою, визначеною в абзаці першому цього пункту.
Криворізька південна ОДПІ

Подання звітності за ІІ квартал 2015 року
Криворізька південна ОДПІ нагадує, що підприємці, які перейшли в другому кварталі із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, подають податкову декларацію про майновий стан та доходи за результатами звітного кварталу, в якому відбувся такий перехід (тобто за другий квартал 2015 року подати податкову декларацію про майновий стан та доходи до 11 серпня). Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно та сплачують до бюджету у строки - до 15 серпня та до 15 листопада поточного року.
Криворізька південна ОДПІ

Не допускаєйте штрафних санкцій
Криворізька південна ОДПІ звертає увагу суб’єктів господарювання на своєчасність погашення податкових зобов’язань з податків, зборів, обов’язкових платежів та подання податкової звітності. Адже, несвоєчасна сплата зобов’язань та порушення термінів подання звітності тягне за собою фінансову, адміністративну і навіть кримінальну відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України.
Зокрема, якщо платник податку подає податкову декларацію (розрахунок) з порушенням граничних термінів подання, застосовується штрафна санкція у розмірі 170 гривень за кожну неподану (несвоєчасно подану) податкову звітність.
У разі встановлення протягом року з дати винесення податкового повідомлення-рішення таких дій (несвоєчасного подання) повторно, штрафна санкція застосовується у розмірі 1020 гривень за кожне таке несвоєчасне подання.
Криворізька південна ОДПІ

До уваги громадян, які подавали податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2014 рік
Криворізька південна ОДПІ нагадує, що згідно п. 179.1 ст.179 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), громадяни, які подавали податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2014 рік, зобов’язані самостійно сплатити суму податку на доходи фізичних осіб, зазначену в поданій податковій декларації про майновий стан і доходи за 2014 рік до 1 серпня 2015 року.
Криворізька південна ОДПІ

Фізичні особи інформують контролюючі органи про зміни даних Облікової картки - платника податків
Законодавством передбачена необхідність подання фізичними особами контролюючим органам відомостей про зміну даних, які вносяться до Облікової картки фізичних осіб - платника податків протягом місяця з дня виникнення таких змін, а саме:
прізвище, ім‘я та по батькові; дата народження; місце народження (країна, область, район, населений пункт);
місце проживання, а для іноземних громадян – також громадянство;серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий документ.
Звертаємо увагу всіх громадян, що за неподання або порушення порядку подання фізичною особою інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб передбачено, нормою Податкового кодексу України (ст..119), застосування штрафу у розмірі 85 гривень вперше, та 170 грн. за порушення вчинене вдруге протягом поточного року.
Криворізька південна ОДПІ

Застосування податкової знижки
Криворізька південна ОДПІ нагадує громадянам міста щодо умов отримання податкової знижки.
Податкова знижка може бути нарахована виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки - платника податку, а так само резиденту – фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера Облікової картки - платника податку. Податкова знижка нараховується тільки в межах розміру заробітної плати, одержаної протягом звітного року. Інші суми доходів, одержаних платником податку, в розрахунок для визначення суми податку, що підлягає поверненню у зв’язку з наданням податкової знижки, не приймаються.
Криворізька південна ОДПІ

Добавить комментарий