1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Для тех, кто интересуется историей Кривого Рога. Мы продолжаем серию публикаций из «Исторической энциклопедии Криворожья», автор Александр Мельник

1803 15

Чистка партії – виключення з комуністичної партії від „пробравшихся до неї класово-чужих елементів і випадкових осіб”. Масові чистки здійснювались в 1921-1936 особливими комісіями; відмінені в 1939 на 18 з’їзді ВКП(б), який визнав, що в нових умовах партія може очищати свої ряди в звичайному порядку.
Перша Ч. (перереєстрація) в Криворізькій міській парторг-ції проходила в черв. 1920. Із 103 членів КП(б)У було відсіяно 22 чол., з них: 5 за самовільний виїзд з Кривого Рогу під час наступу Врангеля, 4 – за крадіжки, 3 – за порушення партійної дисципліни тощо.
В кін. верес. 1921 повітова комісія чистки засідала на вул. Поштова (К. Маркса) в будинку Рабіновича. Через газ. „За работу” вона звернулась до жителів міста в усній або письмовій формі надавати компромат на комуністів.
В 1923 було виключено з Криворізької окружної партійної орг-ції 249 осіб. З них: 43 за пиятство і непартійну поведінку, 24 – здійснення релігійних обрядів, 22 – злочини на посаді, 20 – порушення норм дисципліни, 14 – карні злочини, 9 – хабарництво, 9 – „окуркулення” і відрив від партійних орг-цій тощо.
В груд. 1924 проведена перевірка „непролетарських елементів” в Криворізькій міській орг-ції. Виключено 16 осіб з 200 перевірених. Голова комісії Щоткін заявив, що насправді повинно були виключити 90%. Влітку 1925 було створено окружну контрольну комісію (КК).
В 1929 16 Всесоюзна конференція ВКП(б) прийняла спеціальне рішення про Ч. і перевірку чл. і кандидатів партії. Формальною мотивацією була теза про загострення класової боротьби в період реконструкції. В серп.-жовт. 1929 в Криворізькому окрузі Ч. 1 293 особи, з яких виключено 171 (13,3%), стягнення отримали 148 (11,5%).
10 груд. 1932 ЦК ВКП(б) винесло рішення про проведення Ч.п. в 1933, припинити прийом в партію на час Ч. Були встановлені категорії для виключення: 1) класово чужді і ворожі елементи, 2) двурушники, які живуть, обдурюючи партію, 3) відкриті і таємні порушники партійної і держ. дисципліни, 4) переродженці, що зрослись з буржуазними елементами, 5) кар’єристи, шкурники і збюрократизувавшийся елемент, 6) ті, що морально розіклались.
Було передбачено також перевод в кандидати чл. партії, що не засвоїли „елементарних політичних знань” і переведення в розряд співчуваючих кандидатів партії, не маючих елементарних політичних знань. Розпливчастість подібних формувань давала простір чл. комісій Ч. до їх довільного трактування і чисельних зловживань на цьому ґрунті. Про це спосередувано свідчить факт, що половина вичищених подавали на апеляцію. Кожна 10 апеляція була визнана за справедливу.
Ч. і перевірка проводились на відкритих партійних зборах, на яких могли бути присутніми безпартійні і висовувати свої звинувачення або виступати на захист чл. партії.
Одночасно при Ч. перевірялась і робота всієї парторг-ції. Обов’язковою умовою Ч.п. були самокритичні або покаянні виступи тих, чия персональна справа розглядалась. Ч. закінчилась тільки в груд. 1934: з 3 658 чл. КП(б)У і 1 469 кандидатів на 15 груд. пройшло Ч. 3 631 чл. КП(б)У і 1 290 кандидатів. На цей час було виключено чл. партії 624 або 17,1: і 301 кандидат (23,4%), що в сумі дало 925 або 18,7%. Переведено з членів в кандидати 341 (9,3%), в співчуваючих – 32 (0,9%), з кандидатів в співчуваючі – 181 (14%). Після чистки в р-ній парторг-ції залишилось 2 636 чл. і 1 149 кандидатів парторг-ції, 128 осіб не явились на Ч. по неповажним причинам, а 68 – дезертири (засуджені).
З 128, які не прибули на Ч. дві третини давно втратили зв’язок партією (не уплативши внесків, не відвідуючи партійних зборів тощо). По роду занять виключені поділялись: робітники пром-ті і с-г (1 067 чл. і 637 кандидатів), з яких виключено 199 (18,7%) і 176 (27,6%) відповідно. Всього 375 осіб або 22%. Переведено з чл. в кандидати 161 (15%), в співчуваючі - 24 (2,2%), з кандидатів в співчуваючі – 105 (16,5%), від всіх комуністів, працювавших на вир-ві. Голів колгосп, сільпо і сільрад з 133 чл. і 21 кандидата виключено чл 24 (18%) і 3 кандидати (14,4%) – всього 27 (17,6%). На керівній радянській, профспілковій і госп. роботі знаходилось 403 чл. і 43 кандидати. З них виключено 58 (4,4%) чл. і 6 (14%) кандидатів – всього 64 або 14,3 %. Службовців було 1 009 чл. і 281 кандидат, з них виключено: чл. - 256 (25,6%), кандидатів – 83 (29,8%) – всього 339 або 27,5%.
З 3 575 чл. і кандидатів партії, які були на обліку в 1935 було вичищено 594 (16,6%). По основним категоріям вони розподілялись: не виконання обов’язкових рішень парторг-ції, відрив від парторг-ції – 50, баласт (ворожий елемент) - 41, український націоналізм – 40, не прибули на перевірку – 35, несплата членських внесків – 26, моральне розкладання – 22, належність до троцькістів – 23, обман партії – 20, розтрата держ. коштів – 20, зв’язок з антирадянським елементом – 20, участь в повстанському русі – 21 тощо.
Виключені з КП(б)У кандидати і чл. Криворізької парторг-ції в 1936 за категоріями ознак ділились (у відсотках): контрреволюція, троцкізм, націоналізм – 33, морально-побутовий розклад – 14, жуліки, аферисти, розтратники – 11, зв’язок з чуждим елементом – 8, пасивність – 9, механічно вибули – 8, втрата партквитка – 8, дезертирри – 5 тощо.
В 1937-1938 було репресовано по Криворізькій парторг-ції 439 осіб, що складало бл. 10% від всієї чисельності орг-ції, і з категоріями звинувачення вони поділялись: К-ть (відсоток):
1. Зв’язок з ворогами народу, захист ворогів народу 121 (27,5)
2. Морально-побутовий розклад 13 (2,9)
3. Порушення партійної дисципліни 32 (7,2)
4. Контрреволюційні розмови, виступи 20 (4,5)
5. Зв’язок з антирадянськими родичами 9 (2,0)
6. Приховання контрреволюційного минулого 33 (7,5)
7. Пияцтво 20 (4,5)
8. Втрата партквитка 9 (2,0)
9. Нерозкриття ворожих дій, втрата пильності 10 (2,0)
10. Злочинно-халатна робота 30 (6,8)
11. Механічно вибули, пасивність 24 (5,4)
12. Троцкізм, правий ухил 13 (2,9)
13. Зв’язок з чуждими елементами 13 (2,9)
14. Кримінальні злочини 18 (4,1)
15. Приховування соціального походження 26 (5,9)
16. Шахрайство (приписки) 15 (3,4)
17. Ін. категорії (шпигунство, соціально-чужді,
зв’язок з закордоном, саботаж стаханівського руху,
неявка на перевірку тощо) 33 (7,5)
Всього 439 (100)
З 439 виключених як вороги народу репресовано 95 осіб (21,6%).
Протягом 1937 було реабілітовано 20 осіб, в 1938 – 227 осіб або 51% від усіх.
(Підрахунки автора по архіву ДАДО Ф. 19, Оп. 2, СС. 726-729, Оп. 3, С. 132-138).
Дж.: ДАДО Ф. 114, Оп. 1, С. 3, А. 42-41; ДАДО Ф. 1, Оп. 1, С. 76, А. 5; Там само.., С. 1 361, А. 25-26; Там само.., С. 1 807, А. 159; ЦДАГОУ Ф. 1, Оп. 20, С. 3 015, А. 47, 53; Там само.., С. 6 632, А. 4-8; Там само.., С. 7 021, А. 20-163.
Літ.: „За работу”, 1921, 30 сент.

От редакции сайта Весь Кривой Рог:

Историческая Энциклопедия Криворожья
Історична Енциклопедія Криворіжжя

100 3052

В настоящее время вышло три тома Энциклопедии. Если Вы любитель истории и книг, у Вас есть шанс приобрести данное издание – как один том, так и все три.
Каждая книга – формата А4, от 600-т страниц...
Подробности по телефонам – 404-09-02, 067-77-11-694.
Стоимость 1-го тома – 150 грн.
Стоимость 2-го тома – 150 грн.
Стоимость 3-го тома – 200 грн.

Комментарии   

0 #2 редактор 05.04.2016 17:48
Мельник уже написал четвертый том... Но в ближайшее время издать его нереально - с нынешними ценами на бумагу и печать - это очень дорогое удовольствие...
Цитировать
0 #1 Дмитрий 05.04.2016 11:41
Приобрел три года назад все три тома. Насколько знаю, энциклопедия неполная, планировался четвертый том, который с нетерпением жду.
Цитировать

Добавить комментарий