Мы продолжаем серию публикаций из «Исторической энциклопедии Криворожья», автор Александр Мельник. Ведь каждый криворожанин должен знать историю любимого города, не правда ли?

1111 3

Шкіро-венерологічний диспансер. На поч. 20 ст. венеричні захворювання стали досить розповсюдженими в Кривбасі. В Херсонському повіті число хворих досягло в 1903 53 на 10 тис. населення, а у Верхньодніпровському повіті до 67. Під час громадянської війни к-ть захворювань стала ще вищою. В кін. лют. 1919 був орг-ний повітовий відділ охорони здоров'я, до задач якого входила і боротьба з поширенням цих захворювань. Але розгорнути роботу вдалось тільки з поч. 1920. Для ізоляції хворих збудували спец. барак. Лікування було примітивним, з-за відсутністю медикаментів. В берез. 1929 для венеричних хворих при окружній лікарні відкрили відділення на 10 ліжок. На поч. 1924 відкрито венпункт.
В Кривому Розі Ш.-в.д. орг-но в черв. 1925 (гол. лікар М.Ф. Смородинов). Він знаходився по вул. Дзержинського (зараз Калініченко, 6). В кін. листоп. 1926 було створено раду по боротьбі з венеричними захворюваннями і проституцією. В 1930 поліклініка ім. Томського була переведена на сис-му диспансера, який в 1935 було переміщено на вул. Пушкіна. В даному диспансері також знаходився і Ш.-в.д. Мікологічна на 50 ліжок лікарня була відкрита в Кривому Розі в 1934. В наступному році при 1-і міській лікарні було створено відділення на 25 ліжок для лікування шкірних і венеричних хворих (зав. Гладиш). В результаті створення мережі лікарських закладів шкіро-венерологічні захворювання далось знизити в кілька разів в кін. 30-х.
Дж.: Земская медицина в Херсонском уезде в 1903, Херсон, 1904, с. 33-34.
Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920-1941, Кривий ріг, 2005, с. 213, 216; "Домашний доктор", 2005, №26, дек.

От редакции:

Историческая Энциклопедия Криворожья
В настоящее время вышло три тома Энциклопедии. Если Вы любитель истории и книг, у Вас есть шанс приобрести данное издание – как один том, так и все три.
Каждая книга – формата А4, от 600-т страниц...
Подробности по телефонам – 404-09-02, 067-77-11-694.
Стоимость 1-го тома – 150 грн.
Стоимость 2-го тома – 150 грн.
Стоимость 3-го тома – 200 грн.

Государственные больницы Кривого Рога ищите ЗДЕСЬ

Мы продолжаем серию публикаций из «Исторической энциклопедии Криворожья», автор Александр Мельник. Ведь каждый криворожанин должен знать историю любимого города, не правда ли?

1111 2

Шовківництво - одна з галузей тваринництва завданням якої є розведення шовкопрядів для отримання шовкових коконів, з яких виробляється природний шовк.
Перші спроби вирощування шовкопрядів на Криворіжжі відносяться до 1930. З верес. 1934 Дніпропетровський обком КП(б)У прийняв спеціальне рішення, в якому зобов'язав р-ни і політвідділи МТС всіляко сприяти розвитку Ш. в кожному колгоспі на базі наявних кормових ресурсів (листя шовковиці). Розпочалось широке насадження шовковичних плантацій на колгоспах і на садибах колгоспників. При гарному догляді з однієї коробки шовкопрядів отримували 55-60 **** коконів у сирому вигляді. Від продажу їх державі колгосп отримував 275-300 крб. За літній період, при добре поставленій роботі, можна було провести дві викормки шовкопрядів. Впровадження Ш. адміністративними методами та при незацікавлені колгоспів в належному нагляді за шовкопрядами призвели до їх частої загибелі і низької рентабельності місц. Ш. Перед війною тільки 17 колгоспів давали планові показники по вирощуванню коконів. У багатьох ін. Ш. поступово фактично припинилось.
Літ.: "Червоний Гірник", 1934, 12 листоп.

От редакции:

Историческая Энциклопедия Криворожья
В настоящее время вышло три тома Энциклопедии. Если Вы любитель истории и книг, у Вас есть шанс приобрести данное издание – как один том, так и все три.
Каждая книга – формата А4, от 600-т страниц...
Подробности по телефонам – 404-09-02, 067-77-11-694.
Стоимость 1-го тома – 150 грн.
Стоимость 2-го тома – 150 грн.
Стоимость 3-го тома – 200 грн.

Предприятия легкой промышленности Кривого Рога ищите ЗДЕСЬ

Мы продолжаем серию публикаций из «Исторической энциклопедии Криворожья», автор Александр Мельник. Ведь каждый криворожанин должен знать историю любимого города, не правда ли?

history 1111 1

Школа гірничого учнівства (Горпромуч) - відгалуження шк. фабрично-заводського учнівства, що обслуговувала гірничу пром-ть. Готувала з числа підлітків, які вступали на гірничі підпр-ва, кваліфікованих робітників-гірників. Попередниками ш.г.у. в Кривбасі були профтехкурси для підготовки кваліфікованих робітників, відкриті в 1921 на рудн. Колачевського, Шмаковського (К. Лібкнехта), Фермієр (Шварца), Артема. Перший горпромуч було відкрито на рудн. Жовтневому у верес. 1922. Набір склав 30 чол. В 1924 шк. була розширена – орг-но ще одне відділення першого курсу, прибудовані майстерні, збільшено шкільних викладачів (до 12 осіб). В ній вже навчалося 100 хл. і 12 дівч. В трав. 1925 в ш.г.у. працювало 9 викладачів, 7 спеціалістів і 3 кер-ка практичної роботи при 132 уч. Недоліком навчання було розташування в будинку ще 3 шк., відсутні необхідних кабінетів і обладнання, кваліфікованих викладачів. В 1925-1926 навчальному році в Криворізькому окрузі було 3 ш.г.у. з 212 слухачами (одна шк. була в Нікополі). В Жовтневій навчалось 107, а в Артемівській - 35. З 212 осіб на гірничому відділенні числилось 82, електромонтажному - 130. В 1926 Жовтнева шк. випустила 11 гірників, 4 механіка, 7 електромонтажників. З верес. 1924 ш.г.у. була відкрита на рудн. ім. Леніна, де навчалось 35 уч., а в жовт. почала працювати шк. на рудн. ім. Дзержинського і розширено існуючі 3 шк. Для осіб, які закінчили курс семирічки термін навчання встановлено 2,5 р. Ці шк. почали готувати штейгерів і маркшейдерів. На поч. 1927 в ш.г.у. навчалось 244 особи. З 1927 почали розглядати питання про створення р-ної ш.г.у. Спочатку за базу планувалось взяти Жовтневий гірпромуч, а в 1928 - рудн. ім. Фрунзе. З 1929 прийнято рішення про надання 65% місць дітям гірників, 25% - вихованцям дитбудинків, 8% - дітям членів ін. профспілок і 2% - дітям спеціалістів і службовців. Відбулось злиття Жовтневої та Артемівської шк., в результаті в Кривому Розі стало 2 профшк., в яких отримувало освіту 284 особи. Загал. сума витрат на ш.г.у. (разом з Нікопольською) в 1927-1928 навчальному році склала 100 657 крб. Вартість утримування одного уч. на рік складала 295 крб. (за кошторисом - 270). В 1929-1930 навчальному році підготовка кадрів була передана від Наркомату освіти до Наркомату важкої пром-ті. Гірничотехнічні шк. перейшли від 3-х річного до 4-х річного курсу. В р-ній шк. горпромучу на рудн. Жовтневому училось 270 гірників і до 300 електромеханіків. Умови навчання були важкими, в інтернаті не вистачало постільної білизни, приміщення освітлювалися свічками, їдальня була розрахована тільки на 200 чол. В 1930 розширено набір - у верес. відкрито шахту-шк. на

Мы продолжаем серию публикаций из «Исторической энциклопедии Криворожья», автор Александр Мельник. Ведь каждый криворожанин должен знать историю любимого города, не правда ли?

hron 3

Шляхи та шляхове будівництво – загал. назва всіх різновидів наземних доріг в сполученні призначених для руху людей, транспорту і вантажів та комплекс будівельних робіт по спорудженню Ш.
Через територію Криворіжжя проходив відомий ще за 17 ст. Черний шлях. Весною 1775 було устроєно поштовий тракт (Кизикиримський шлях) між Кизикирменом (Бериславом) та Кременчугом. Кілька поштових ст. було на території краю (Шестерня, Широке, Кривий Ріг, Недайвода). Він проіснував до 1835.
До введення земств Ш. знаходились у відані особого по земських повинностях присутствія. Гол. увага зверталась на поштові, військові і транзитні шляхи. Останні як і ґрунтові дороги між селами утримувались виключно натуральною повинністю. Сільські громади поставляли робітників, а поміщики, там, де проходили дороги по їх землях, відпускали необхідний матеріал. Розрахунки і кошториси на ремонт і будівлю доріг велись повітовим присутствієм на три роки вперед.

Мы продолжаем серию публикаций из «Исторической энциклопедии Криворожья», автор Александр Мельник. Ведь каждый криворожанин должен знать историю любимого города, не правда ли?

gospital 711

Шоста дивізія (Чонгарська) - кавалерійська дивізія, що перебувала в Криворізькому повіті з кін. 1920 по 1923. Начальник дивізії - Горбованов, комісар - Іванов, заст. начальника дивізії - Сташкін. В берез. 1921 - в зв'язку з відсутністю продовольства було прийнято рішення про розділення її на 3 бригади і розташувати в повіті для "укріплення" радянської влади та боротьбі з повстанським рухом. Командування дивізії щодня виділяло на весняні польові роботи 80 коней. На поч. квіт. повітова військова нарада звернулась до ПВК з проханням вивести дивізію з повіту з-за відсутності продовольства, або залишити тільки один полк. Але цього дозволено не було, і весь резерв продовольства, 12 тис. пуд., передано в підрозділи.

Мы продолжаем серию публикаций из «Исторической энциклопедии Криворожья», автор Александр Мельник. Ведь каждый криворожанин должен знать историю любимого города, не правда ли?

hram 611

Штундизм - один з проявів протентизму. В побутовій мові Ш. - узагальнена назва для різних течій євангельських християн: баптистів, адвентистів, штундистів та ін.
Перші штундисти на терені суч. Криворіжжя з'явились

Мы продолжаем серию публикаций из «Исторической энциклопедии Криворожья», автор Александр Мельник. Ведь каждый криворожанин должен знать историю любимого города, не правда ли?

jurist 511

Юридична консультація – загал. термін для визначення фахових порад з правових питань, надання юридичної допомоги орг-ціям і установам. Ю.к. в Кривому Розі почала діяти з кін. 1922. Вона знаходилась в приміщенні сільбудинку на Базарній (Жовтнева) вул. З серп. 1926 там же було відкрито бюро юридичної допомоги для селян. При окружній раді профспілок також було створено Ю.к. в берез. 1923. Вона надавала допомогу чл. профспілок і захищала їх інтереси в „трудових судах”. З поч. 1927 Ю.к. почала надавати послуги по захисту інтересів матерів у випадку квартирних конфліктів та невиплати аліментів. В 1926 Ю.к. ОРПС прийняла відвідувачів по трудовим питанням 178, сімейним – 23, квартирним – 29, громадянським – 120, кримінальних – 109, всього – 523. В 1927: трудових – 175, сімейних – 29, квартирних – 28, громадянських – 77, кримінальних – 68, адміністративних – 71, всього – 447. Виступів в судах в 1926: трудових – 59, сімейних – 10, квартирних – 20, громадянських – 3, кримінальних – 16, всього – 85. В 1927: трудових – 73, квартирних – 12, громадянських – 5, кримінальних – 5, всього – 85.
Як видно з наведених даних переважне надання юридичної допомоги було по трудовим конфліктам. Ю.к. на поч. 1929 діяли у всіх 10 р-нах Криворізького округу. Вони почали активне консультування апарату райвиконкомів, що покращило роботу останніх, перевірялись протоколи та рішення і виправлялись допущені помилки. Також робились перевірки текстів колективних договорів. З 1930 при „Червоному Гірнику” було відкрито постійну рубріку „Поради юриста”, де кваліфіковані адвокати давали відповіді на запитання читачів.
З 1930 по 1939 через сис-му Ю.к. міста та р-ну пройшло 47,3 тис. відвідувачів.
Дж.: Отчет Криворожского окружного совета професиональных союзов за период с V по VI окружной съезд, Кривой Рог, 1927, с. 25; «Красный Горняк», 1928, 1 окт.; Там само.., 1926, 31 авг.; Там само.., 1927, 9 апр.; „Червоний Гірник”, 1928, 22 груд.; 1930, 6 лип.; 1940, 7 січ.

Юридичне товариство – добровільна орг-ція місц. працівників прокуратури, суду, адвокатів, створеного для вивчення і теоретичної розробки питань радянського права а також для популяризації правових знань серед населення Криворізького округу. Орг-ційні збори відбулись 19 груд. 1925. До складу правління вибрано голову Криворізького окружного суду Равіна, окрпрокурора Вейднера, заст. голови суду Змудя, адвокатів Зубарєва і Лур’є. До Ю.т. могли вступати і ін. особи, які мали правову освіту. Т-во орг-ло лікції, доповіді, семінари по вивченню правових дисциплін, вечори запитань і відповідей. В листоп. 1926 було вибрано нове правління в складі: Горчинського, Вансовича, Зубарєва, Вейсберга, Змудя. Гол. метою в роботі Ю.т. на 1926-1927 було оголошено підвищення кваліфікації судових працівників, а також орг-ція р-них осередків по всебічному вивченню радянського права. Для місц. судпрацівників було прочитано ряд лекцій на різні теми юридичного характеру. До роботи також залучались місц. лікарі для читання лекцій по психології. В р-ні осередки входили всі місц. сцдпрацівники, чл. земельних комісій і представники адміністративних органів. Крім того чл. т-ва читали лекції з права на рудниках і підпр-вах міста з питань юриспруденції, які цікавили місц. населення.
В 1930 Ю.т. вело роботу по правовому забезпеченню коликтивізації і вирішення конфліктних питань, які виникали на цьому грунті.
Криворізьке окружне Ю.т. було розпущене в кін. 1930 при ліквідації окружної сис-ми управління.
Літ.: „Красный Горняк”, 1925, 17 нояб.; Там само.., 1926, 14 дек.; 1927, 11 янв.; „Червоний Гірник”, 1930, 8 трав., 12 груд.

От редакции:

Историческая Энциклопедия Криворожья
В настоящее время вышло три тома Энциклопедии. Если Вы любитель истории и книг, у Вас есть шанс приобрести данное издание – как один том, так и все три.
Каждая книга – формата А4, от 600-т страниц...
Подробности по телефонам – 404-09-02, 067-77-11-694.
Стоимость 1-го тома – 150 грн.
Стоимость 2-го тома – 150 грн.
Стоимость 3-го тома – 200 грн.

Если Вы ищете библиотеки в Кривом Роге, заходите в Телефонник-КР на нашем сайте, в Раздел Культура и Искусство

Мы продолжаем серию публикаций из «Исторической энциклопедии Криворожья», автор Александр Мельник. Ведь каждый криворожанин должен знать историю любимого города, не правда ли?

„Юні спартаківці” – дитяча комуністична орг-ція, яка об’єднувала дітей і підлітків від 10 до 15 р. Назва походить від однойменної газ. Була попередником піонерської орг-ції.
Попередником „ЮС” були розрізненні дитячі групи, які виникли при дітбудинках в 1920-1921 типу „Юні комуністи” (Юки) в с. Інгулець, Зелене, Кривому Розі, Долгінцево. Їх діяльність була відірваною від політики і тому по ініціативі комсомолу дитячі осередки в трав. були об’єднані в одну орг-цію – „ЮС”. Основною метою новоутвореної структури проголошено залучення дітей до участі у відбудові зруйнованого г-ва, в атеїстичній пропаганді, в боротьбі з безпритульністю та ін. суспільно-політичних заходах. Загал. кер-во рухом покладено на КСМ. Перша дитяча комуністична орг-ція під назвою ЮС з’явилась в груд. 1921 при клубі КІМ ст. Долгінцево. До її складу записалося бл. 40 дітей. Влітку того ж року орг-ції „ЮС” виникли на рудн. Дубова Балка і Шмаковського, загал. чисельністю 30 осіб. На кін. 1922 міська орг-ція нараховувала бл. 400 осіб. У черв. пройшла перша конференція юних спартаківців.
У січ. 1923 при сприянні міськради проведено другу повітову конференцію ЮС, у якій взяли участь 54 делегати.
Базою дитячого комуністичного руху став осередок при 9-й трудшколі, де було створено вир-чий, драматичний, літературний і гурток політпросу. На 1 лют. 1923 в повіті нараховувалось 428 юсівців. У Кривому Розі діяло дві групи „ЮС”, які об’єднували до 50 дітей. Вони випускали агітку „Голос юного спартаківця”. На кін. 1923 в окрузі діяло 14 орг-цій, що включали 405 чл., у лют. 1924 їх стало 24 (800 чл.), а 1 берез. 1924 вже зафіксовано 34 орг-ції, які об’єднували до 1,5 тис. дітей.
На поч. 1924 групи „ЮС” перейменовано на юних піонерів, які стали частиною всесоюзної орг-ції ім. В. Леніна. Для них було встановлено єдину загонову структуру.
Літ.: Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920-1941, Кривий Ріг, 2005, с. 302.

yunkors 411

Юнкори (юні кореспонденти), згодом диткори – масовий рух, ініційований комсомолом для підтримки місц. газ., постачання їх кореспонденцією та активізації читачів.
Рух Ю. на Криворіжжі розпочався в 1924. Перша конференція Ю. Криворіжжя відбулась на рудн. К. Лібкнехта 5 жовт. 1924. Було заслухано звіт оргбюро про роботу, зроблено аналіз досягнень та недоліків. Відмічалось повільне розгортання руху в сільських місцевостях Криворізького округу. Кореспонденти, які були чл. піонерської орг-ції, отримали назву ленкори. В 2-й пол. 20-х рух почав занепадати. З 30-х завдяки ряду адміністративно-орг-ційних заходів з боку комсомолу та міськвідділу народної освіти зросла активізація. Тепер молодих дописувачів стали називати диткорами. Осередки створювались при семирічних і середніх шк. – т.зв. диткорівські пости. Робота проводилась під контролем комсомольських орг-цій. Диткори перевіряли роботу класних стінгаз. – з цією метою створювались робочі бригади. Діяльність компанійський характер і активізувалась до держ. свят і Дня преси (5 трав.). Кращі кореспонденти ставали дописувачами „Червоного Гірника”.
З 1931 почато проведення регулярних р-них зльотів Ю., де обговорювали заходи по сприянню виконання постанов партії про школу. В лют. 1934 МПК схвалив рішення МК ЛКСМУ про поч. випуску газ. „Піонер”, яка повинна виходити раз в 5 днів. Перший номер вийшов 22 лют. Але в силу матеріальних труднощів газ. вийшла тільки кілька разів. Офіційним шефом і наставником Ю. стала редакція газ. „Червоний гірник”, де регулярно проводились наради Ю., на яких ставились задачі в світлі чергових постанов партійних з’їздів та ЦК КП(б)У.
Серед Ю. 30-х починав свою діяльність відомий на Криворіжжі письменник Д.І. Кан.
Літ.: „Грядущая смена”, 1924, 11 окт.; „Червоний Гірник”, 1931, 5 трав., 24 верес.; Там само.., 1934, 20 лют.; 1937, 23 жовт.

От редакции:

В настоящее время вышло три тома Энциклопедии. Если Вы любитель истории и книг, у Вас есть шанс приобрести данное издание – как один том, так и все три.
Каждая книга – формата А4, от 600-т страниц...
Подробности по телефонам – 404-09-02, 067-77-11-694.
Стоимость 1-го тома – 150 грн.
Стоимость 2-го тома – 150 грн.
Стоимость 3-го тома – 200 грн.

Если Вы ищете библиотеки в Кривом Роге, заходите в Телефонник-КР на нашем сайте, в Раздел Культура и Искусство

Мы продолжаем серию публикаций из «Исторической энциклопедии Криворожья», автор Александр Мельник. Ведь каждый криворожанин должен знать историю любимого города, не правда ли?

Юнацька спілка – безпартійна молодіжна орг-ція. Перші осередки на Криворіжжі виникли в листоп. 1917. Згідно уставу чл. робили внески в сумі 1 крб. на міс. Рада складалась з 4-х осіб. При спілці існувала бібліотека-читальня, музичний і хоровий гуртки. Нараховувала до 60 осіб. Займалась орг-цією концертів і вистав, кошти від яких йшли на допомогу демобілізованим соладатам – чл. ЮС і частково на потреби орг-ції. Чл. ЮС входили також до місц. Просвіт. Батьки ставились негативно до діяльності своїх дітей в ЮС. Основним принципом в роботі був союз з усіма демократичними силами, пропаганда української ідеї, сприяння в роботі і відкриття нових „Просвіт”, амністія політв’язням-українцям. Після остаточного утвердження радянської влади була ліквідована в кін. 1920 як антирадянська і націоналістична. Активно виступала проти методів роботи комсомолу і партійного засилля над молодіжними орг-ціями.
Літ.: „Народная жизнь”, 1917, 9 груд.; „Красный Горняк”, 1925, 13 июл.

От редакции:yang man

В настоящее время вышло три тома Энциклопедии. Если Вы любитель истории и книг, у Вас есть шанс приобрести данное издание – как один том, так и все три.
Каждая книга – формата А4, от 600-т страниц...
Подробности по телефонам – 404-09-02, 067-77-11-694.
Стоимость 1-го тома – 150 грн.
Стоимость 2-го тома – 150 грн.
Стоимость 3-го тома – 200 грн.

Если Вы ищете библиотеки в Кривом Роге, заходите в Телефонник-КР на нашем сайте, в Раздел Культура и Искусство

b7066089Мы начинаем серию публикаций из «Исторической энциклопедии Криворожья», автор Александр Мельник. Ведь каждый криворожанин должен знать историю любимого города, не правда ли?

Язиги - сарматські племена, які розселились у 2 ст. до н.е. в Пн. Приазов'і. Про Я. згадують античні автори - Страбон, Таціт, Клавдій Птолемей Пліній та ін. Вели кочовий спосіб життя, займались скотарством: жили первіснообщинним ладом, який перебував на стадії розпаду Я. спільно з роксоланами вели війни з Римською імперією від якої зазнали остаточної поразки в 174. Взимку 69-68 до н.е. здійснили два великих походи в Мезію. На рубежі н.е. Я. деякий час проживали на території Криворіжжя під час їхнього руху в Тисо-Дунайське міжріччя. Частина Я. осіла на кордонах з Римом, а інша в 2 ст. н.е. перейшла в Панонію. В період раннього середньовіччя Я. були асимільовані народами Центральної Європи.
Літ.: Довідник з історії України К., 2001, с. 1120.

Яма - на археологічних пам'ятках трапляються Я. різного призначення: збереження припасів, скидання сміття, покидьків. В деяких випадках Я. залишаються на місці добування глини або корисних копалин. Поширені на Криворіжжі Я. від заглиблених до 0,5 м жител на поселеннях доби бронзи і черняхівського часу. Іноді на підлозі (дні) жител або господарських споруд простежується Я. від опорних стовпів. При описі Я. особлива увага звертається на її форму в плані і розрізі. Функціональне призначення Я. визначається по вмісту їх заповнення. При вивченні заповнення зернових ям бажано перемивати ґрунт через сито для пошуку обпечених зерен злаків.
Літ.: Словник-довідник з археології. К. 1996, с. 311.

Яма вхідна - один з елементів поховальної споруди, яка має форму катакомби. Це вертикальний колодязь, що має округлу або підвальну форму, часто із сходинками, який веде до поховальної камери.
Найбільш поширені в поховальних спорудах катакомбної культури та у пізніх скіфів.
Літ.: Мельник А.А. Кто мы?.. ПГ, 2003, с. 33-35, 50-53.

В настоящее время вышло три тома Энциклопедии. Если Вы любитель истории и книг, у Вас есть шанс приобрести данное издание – как один том, так и все три.
Каждая книга – формата А4, от 600-т страниц...
Подробности по телефонам – 404-09-02, 067-77-11-694.
Стоимость 1-го тома – 150 грн.
Стоимость 2-го тома – 150 грн.
Стоимость 3-го тома – 200 грн.
Если Вы ищете библиотеки в Кривом Роге, заходите в Телефонник-КР, идите по ссылке - http://katalog.veskr.com.ua/biblioteki.html?catid=267

11111111111111111111111111111Мы начинаем серию публикаций из «Исторической энциклопедии Криворожья», автор Александр Мельник. Ведь каждый криворожанин должен знать историю любимого города, не правда ли?

Ямчитська сільсько-господарча школа (згодом училище) – заклад проф-тех. освіти з підготовки спеціалістів-практиків по різним галузям сільського г-ва, включаючи садівництво і лісоводство. Заснована Ш. 1-го розряду Херсонським губернським земством на держ. ділянці землі площею 402 дес., яка розташовувалась в 7 км від Кривого Рогу. Ш. відкрилась 1 жовт. 1889. До Ш. приймались діти всіх станів, яким виповнилось 14 років, а в підготовчий клас – з 13 років. Від поступаючих вимагалось знання загал. предметів в обсязі курсу початкових першокласних або двокласних сільських училищ в залежності в який клас поступив учень. Приймались учні на повний пансіон – плата 100 крб. на рік, напівпансіон – 50 крб. Крім того, виділялось 30 стипендій з відсотків на капітал, який заповів земству титулярний радник Павло Захарович Ямчитський, який заповів Ш. недоторканий капітал 49,5 тис. крб., відсоток з якого йшов на Ш. Прийом до 1 класу відбувався з 15 верес. до 1 жовт., а також весною на поч. квіт.
Щорічно від уряду гарантувалась допомога в 3 тис. крб., реально ця сума підвищувалась з 1894. Так в 1893 було отримано 2 тис., 1894 – 4 016, 1895 – 4 236, 1896 – 5 556, 1897 – 6 056, 1898 – 7 436, 1899 – 7 436, 1900 – 10 446. На Ш. також робились пожертви і внески від повітового земства та приватних осіб. Отримувався прибуток і від ферми. Спочатку було 2 основні класи і підготовчий, а з жовт. 1892 відкрито 3-й клас. Попечителем Ш. був дв. Лев Карлович Яновський, який закінчив Харківський університет. Управляючим Ш. було призначено М.О. Веліканова. Перший набір склав 15 осіб і 14 до підготовчого класу. В 1892 навчалось 33 уч., з яких стипендіатів з капіталу Ямчитського – 29 і 4 – за свій кошт. Більшість уч. (15) походили з селян, 8 – від колиш. військових, 5 – з дворян.
Викладались наступні дисципліни: Закон Божий, російська мова, арифметика, географія, історія, природничі науки, скотарство, землеробство, землемірство і креслення, церковні співи. Термін навчання складав 3 роки.
На кін. 1893 в Ш. навчалось 45 учнів, з яких залишилось в 1 класі 7 осіб з-за неуспіваємості. Викладацький склад нараховував 6 чол.: М.А. Веліканов, Г.А. Пащевський, Є.Н. Цимбал, Ф.О. Єфремов, І.А. Римський.
Крім того, в зимовий час учні проходили навчання по ковальському і столярному ремісництву в майстернях Ш., працювали по домоводству і приглядали за худобою. В середньому, на рік на учня приходилось від 168 до 170 днів практичної роботи. Учні 2, 3 класів за роботу отримували грошову винагороду – по 15 коп. на день за польові роботи. Не маючи можливість обробити всю шкільну землю (402 дес.) в 1893 селянам Нового Кривого Рогу було віддано в оренду на 3 роки 220 дес. Крім робіт в полі діти працювали в саду, на городі, наглядали за худобою. З кам’яних будівель по 1895 існували гол. корпуси, їдальня, лазня, конюшня і молочарня. З лампачу було зведено комору, кузню, приміщення майстерень, птичник, свинарник, табунний сарай. Під впливом першої російської революції всі учні Я.ш. 19 січ. 1906 оголосили страйк і передали директору Ш. вимоги з 25 пунктів, які вимагали створення педагогічного класу, дозволу випускникам поступати до середніх с-г навчальних закладів без обмеження віку, розширення програм навчання, раціоналізації навчального процесу, зокрема збільшення педагогічних курсів, розширення бібліотеки тощо. На утримання Ш. в 1914 асигновано 41 339 крб., з яких урядової дотації 3 849 крб. і 3 7490 – з земських сум. В 1914 з 9 осіб, які закінчили Ш., 6 призвано на військову службу.
В 1913 попечителем Ш. був І.Д. Зубенко – статський радник; управляючий Лев Пантелеймонович Комарницький; викладачі – С.К. Бивалий, І.О. Римський, Т.К. Кудінов, С.А. Павлов. Крім того, 4 викладача працювало по найму тимчасово. На 1 жовт. 1913 навчалось 75 уч. З 402 дес. під ріллю використовувалось 336,5 дес. вигони, дороги 51,5 дес., штучний ліс – 6,5 дес., сад – 0,5 дес., огород – 0,2 дес. На фермі було 13 корів, 8 телиць, 1 бичок, 1 бугай. Свині: кнури 3, маток 8, кабанів 5, поросят йоркширскьої породи і метисів 29, баранів 3, маток 37, ягнят 11; жеребців 1, кобил 9, меринів 18, молодняку 2.
В період 1918-1919 заняття не велись з-за відсутності коштів. Я.ш. відновила роботу в 1920, як колонія для малолітніх. В квіт. 1921 була реорганізована в с-г технікум з залишеною тією ж к-тю землі. З 1923 технікум ліквідовано і створено знову с-г Ш. В 1923 було 42 платних учн. і 256 пільговиків. В 1923 з полів Ш. зібрали 1 600 пуд. зернових, які дали 25% бюджету, від яких планувалось отримати 11 520 крб., а фактично отримали 3 760 (32,61%). Закінчило курс в 1923 16 чол. В наступному році навчалось 20 хл. і 17 дівч. при 6 викладачах. Частково учнів переведено до ін. с-г та других профшкіл. На поч. 1930 в Я.ш. було 241 уч. В зв’язку з буд-вом металургійного з-ду частину матеріальної бази та худобу було передано у верес. 1931 Криворізькому Зернорадгоспу, а приміщення і земля відійшли до Криворізьбуду. На землях колиш. Я.ш. розпочато буд-во Зеленого містечка Криворіжсталі. Саму Ш. переведено в с. Зелене, де було створено с-г технікум.
Дж.: СХЗ №10, 1900, с. 31; Там само.., №5, 1893, с. 106-109; Там само.., №5, 1894, с. 166-167; СХЗ №1, 1906, с. 54-56; Отчет по Ямчитской низшей сельсько-хозяйственной школе за 1913-1914 учебный год, Херсон, 1915, с. 1-9; ДАДО Ф. 1, Оп. 1, С. 112, А. 66; ЦДАВОВУ Ф. 1, Оп. 2, С. 1 430, А. 73; Статистический ежегодник Екатеринославской губернии, 1925, Екатеринослав, 1925, с. 114; ЦДАВОВУ Ф. 1, Оп. 7, С. 1 153, А. 43, 103.

В настоящее время вышло три тома Энциклопедии. Если Вы любитель истории и книг, у Вас есть шанс приобрести данное издание – как один том, так и все три.
Каждая книга – формата А4, от 600-т страниц...
Подробности по телефонам – 404-09-02, 067-77-11-694.
Стоимость 1-го тома – 150 грн.
Стоимость 2-го тома – 150 грн.
Стоимость 3-го тома – 200 грн.
Если Вы ищете библиотеки в Кривом Роге, заходите в Телефонник-КР, идите по ссылке - http://katalog.veskr.com.ua/biblioteki.html?catid=267


344Мы начинаем серию публикаций из «Исторической энциклопедии Криворожья», автор Александр Мельник. Ведь каждый криворожанин должен знать историю любимого города, не правда ли?

Ярмарок – періодичні торги і місце, де вони відбувалися за визначеного часу; гуртова й роздрібна торгівля різноманітними товарами.
Кривий Ріг ще на поч. 19 ст. почав перетворюватися на місц. центр Я. торгівлі. Перед реорганізацією його на військ. поселення тут вже відбувалося 2 щорічні Я, а у 2-й пол. 70-х 19-го їх вже нараховувалося 4: Сорока Мучеників (9 берез.) Нікольський (9 трав.) Успенський (15 серп.) і Дмитріївський (26 жовт.). Наприкінці 19 ст. Кривий Ріг став одним з найбільших центрів на Півдні України по продажу коней та великої рогатої худоби. У 60-х 19-го до великих місц. Я. поселень 1-го розряду потрапили Веселі Терни. Тут обіг на 2-х Я. складав від 35 до 100 тис. крб., а в Лозуватці, яка відносилася до 2-го розряду, – від 10 до 50 тис. крб.
На поч. 20 ст. центром Я. торгівлі губернського масштабу стало Широке, де щорічно відобувалося 4 Я.: Олексіївський (17 берез.) Іллівський (20 черв.), Покровський (1 жовт.) і Космодем’янівський (1 листоп.).
У Кривому Розі, Широкому і Олександродарі 1 числа кожного місяця відбувалися т. зв. “скотські” базари. До Я. повітового значення відносилися: Травневий (1 трав.) і Серпневий (20 серп.), які проходили у Миколокозельську (нині Миколаївка) і 3 Шестерянські: Проводський (на Фомину неділю), Петропавлівський (20 черв.), Різдвянобогородицький (8 верес).
Другим за попитом після худоби на Я. Криворіжжя був зернохліб. Виручка від його продажу складала бл. 25 % порівняно з продажем скоту і досягала 45–50 % суми усіх інш., реалізованих на Я. товарів. Третіми по вагомості були тканини і галантерейні товари. За ними йшли бакалійні та взуття.
З 1914 проведення Я. було регламентовано спеціальними правилами, які, зокрема, приписували закінчувати Я. в день свята чи пам'яті святого, назву якого вони носили. Встановлення балаганів дозволялося не раніше як за один день до відкриття торгівлі. Визначалися розміри проїздів і кварталів. Для кожного роду товарів потрібно було відводити особливі місця, вивіски з інформацією про їх місцезнаходження повинні були розміщуватися у кількох людних місцях. Вимагалася присутність ветеринарного лікаря або фельдшера для вилучення хворих тварин. Власник Я. пл. повинен був видавати вивірені ваги.
Розвиткові Я. у 19 ст. сприяла слабкість стаціонарної торгівлі, швидке зростання кількості населення Кривого Рогу та рудничних селищ. Так, у 1898 у Кривому Розі нараховувалося 51 торгівельна одиниця при середньому річному обігові 16,785 тис. крб.
Не дивлячись на зростання Я. торгівлі, на поч. 20 ст. вони не відзначалися великими розмірами (за виключенням Кривого Рогу). Середній обіг одного Я. складав бл. 75 тис. крб., – тобто вони відносилися до середньо-оптово-роздрібних. Існування великої кількості базарів і збільшення кількості крамниць у Кривому Розі до 300, прокладення залізниць сприяли тому, що селяни приїздили до міст весною з метою продажу або придбання необхідних речей до майбутнього робочого періоду с-г року, восени – для збуту продукції, одержаної влітку. На травневих Я. часто наймали робітників на літній час. Прибуток від Я. йшов на користь тому, кому вони належали – приватній особі чи громаді. Гол. споживачем худоби було селянство. Існувала традиція восени (після закінчення с-г робіт) продавати худобу, а весною знов купувати.
Крім того на Я. реалізовувалися вироби ремісників і кустарів, але у зв’язку з незначним поширенням кустарних промислів в р-ні, їх частка була незначною. На поч. 20 ст. доля хліба на Я. почала зростати. Місц. продавці і покупці складали бл. 70 % від тих, кого обслуговували Я.
На Я. приїздили не лише з метою купівлі-продажу, але і просто відпочити, зустрітись із знайомими. Для розваг діяли спеціальні заклади, які користувалися великою популярністю. Зокрема на Ярмарковій пл. (м. Кривий Ріг) давав вистави цирк мадам Ефруа (Москва), ляльковий театр, працювали атракціони та азартні ігри.
У період Першої світової війни та за роки революції Я. приходять в занепад. Їх було відновлено у 1923. На поч. 1925 у Криворізькому окрузі існувало 6 сільс. Я. тривалістю від 1 до 4 днів. Найдовше Я. проходили: у Казанківському р-ні, 3 (до 7 днів) – у с. Софіївка, 4 (від 7 до 10 днів) – у Широкому, 1 (7 днів) – у Шестерні, 1 (8 днів) – у с. Миколаївка. Названі Я. обслуговували навколишні села і були місцем збуту с-г продукції. Їх велика кількість вказує на поганий розвиток торгівлі на селі у 1920-х.
Обсяги Я. торгівлі почали різко скорочуватися з осені 1928, а у 1929 її було заборонено.
У верес. 1932 міськрада сприйняла рішення про організацію районного “колгоспно-радгоспного” Я. Це було пов’язано зі спробою покращити продовольче постачання Кривого Рогу в умовах голоду. Але, роздушені хлібозаготівлями колгоспи і голодуючі колгоспники спромоглися вивезти у кін. жовт. тільки незначну кількість овочів. При цьому ціни були лімітовані, тобто, подібні Я. перетворилися на різновид держ. торгівлі. Криворізький Я. обслуговувало 4 р-ни: Апостолівський, Софіївський, Криворізький і П’ятихатський.
Дж.: Отчет ВУЗУ за 1871. Екатеринослав, 1872, с. 100–101; СТЭО Херсонской губернии за 1898. Херсон, 1900, с. 61;СТЭО Херсонского уезда за 1913. Херсон, 1914, Дополнение, с. 066–071; Отчет ВУЗУ за 1914. Верхнеднепровск, 1915, с. 146–148; ДАДО, Ф. 1, Оп. 1, С. 1996, А. 118; ЦДАВОВУ, Ф. 1, Оп. 8, С. 308, А. 493–494.

В настоящее время вышло три тома Энциклопедии. Если Вы любитель истории и книг, у Вас есть шанс приобрести данное издание – как один том, так и все три.
Каждая книга – формата А4, от 600-т страниц...
Подробности по телефонам – 404-09-02, 067-77-11-694.
Стоимость 1-го тома – 150 грн.
Стоимость 2-го тома – 150 грн.
Стоимость 3-го тома – 200 грн.
Если Вы ищете библиотеки в Кривом Роге, заходите в Телефонник-КР, идите по ссылке - http://katalog.veskr.com.ua/biblioteki.html?catid=267