1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Платників податків Кривого Рогу інформує Криворізьке північне управління ГУ ДФС, станом на 11.02.18р. – За працівників, які працюють нелегально, до роботодавця застосовуються штрафи... Митне оформлення транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України: спрощення процедури... Дохід отримано у вигляді призу у негрошовій формі: при визначенні бази оподаткування ПДФО застосовується підвищуючий коефіцієнт...

120319 6 min

Зміни до податкової декларації з рентної плати набули чинності
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області інформує, що Міністерством фінансів України наказом від 21.08.2018 № 707 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 17 вересня 2012 року № 1001», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.09.2018 за № 1057/32509 (далі – Наказ № 707) внесено зміни до форми податкової декларації з рентної плати, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 (далі – Декларація).
Наказ № 707 набрав чинності з 12.02.2019.
Змінами, внесеними Наказом № 707, виключено додатки 2, 4, 10, 11 до форми Декларації, які були передбачені для квартальної звітності, а саме:
► додаток 2 «Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини»;
► додаток 4 «Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України»;
► додаток 10 «Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами»;
► додаток 11 «Розрахунок податкових зобов’язань з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України».
З рядків форми Декларації, відповідно, було виключено посилання на вищевказані додатки.
Нагадаємо, що з 01.01.2016 базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному кварталу, а для рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України, дорівнює календарному місяцю (п. 257.1 ст. 257 Податкового кодексу України). У зв’язку з цим була доповнена Декларація додатками 2¹, 4¹, 10¹ та 11¹, які передбачені для місячного подання звітності.
Отже, з набранням чинності Наказом № 707 відбулась зміна форми Декларації, а саме, виключені додатки 2,4, 10 та 11 до Декларації, чим форма Декларації приведена у відповідність до норм чинного законодавства.
Також слід зазначити, що з набранням чинності Наказом № 707 втратив чинність наказ Міністерства фінансів України від 17.09.2012 № 1001 «Про затвердження форми Податкового розрахунку з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні».
Нагадуємо, що Наказ № 707 опубліковно в бюлетені «Офіційний вісник України» від 12.10.2018 № 78.

Продовжено термін звільнення підприємств космічної галузі від сплати мита та податку на додану вартість
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області звертає увагу платників, що Кабінет Міністрів України постановою від 13 лютого 2019 року № 90 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 102» (далі – Постанова № 90) продовжив до 01 січня 2023 року термін звільнення підприємств космічної галузі від сплати мита та ПДВ на товари, які ввозяться на митну територію України суб’єктами космічної діяльності – резидентами у межах ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності. Відповідні зміни внесено до постанови Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2010 року № 102.
Прийняття Постанови № 90 дозволить підприємствам космічної галузі більш ефективно використовувати власні обігові кошти та сприятиме реалізації міжнародних космічних проектів.
Постанову № 90 опубліковано у офіційному виданні «Урядовий кур’єр» від 19.02.2019 № 33 і вона набрала чинності 19.02.2019.

Митне оформлення транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України: спрощення процедури
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що 13.02.2019 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 року № 101 «Питання митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України» (далі – Постановм № 101).
Постановою № 101 встановлено, що на часткову зміну п.п. 1 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 р. № 738 «Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання» та п. 6 Тимчасового порядку виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1077 (далі – Тимчасовий порядок), у частині наявності документа, що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб, установити, що на період дії зазначеного Тимчасового порядку митне оформлення транспортного засобу, який підпадає під його дію, здійснюється за наявності сертифіката відповідності, виданого згідно з порядком затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, або реєстраційного документа на транспортний засіб, виданого реєстраційним органом країни реєстрації такого засобу, в якому визначено рівень екологічних норм, якому відповідає транспортний засіб.
Слід зазначити, що Постанова № 101 втратить чинність одночасно з Тимчасовим порядком.
Постанову № 101 опубліковано у офіційному виданні «Урядовий кур’єр від 16.02.2019 № 32.

До уваги платників податку на прибуток!
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що юридичні особи можуть подавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин. Подання та оприлюднення уточненої фінансової звітності та уточненої консолідованої фінансової звітності здійснюються у такому самому порядку, як і фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, що уточнюються.
Вищезазначене встановлено частиною шостою ст. 14 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із змінами та доповненнями.
У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Податкового кодексу Укераїни (далі – ПКУ)) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку (п. 50.1 ст. 50 ПКУ).
Отже, якщо внаслідок виявлених у фінансовій звітності помилок підлягають уточненню показники декларації з податку на прибуток підприємств (далі – декларація), таке уточнення здійснюється відповідно до положень ст. 50 Податкового кодексу України із поданням до уточнюючої декларації уточненої фінансової звітності за відповідний звітний період.
Слід зауважити, що ст. 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушеня від 07 грудня 1984 року № 8073-Х із змінами та доповненнями передбачено відповідальність посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, зокрема, за подання органам Державної статистики України даних для проведення державних статистичних спостережень не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією.

У першому місяці 2019 року підприємці – «cпрощенці» Дніпропетровщини сплатили до бюджету 184,2 млн гривень
Протягом січня 2019 року до місцевих бюджетів Дніпропетровської області надійшло 184,2 млн грн єдиного податку від суб’єктів господарювання – фізичних осіб, що на 36,5 млн грн, або майже на чверть більше ніж у січні 2018 року. Про це повідомила заступник начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області Ірина Сікіріна.
У Дніпропетровській області працює більше 93-х тисяч фізичних осіб – підриємців, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.
Першу групу спрощеної системи оподаткування обрали понад 12 тисяч підприємців, більше 42-х тисяч зареєстровані на другій групі та понад 39-ти тисяч працюють, обравши третю групу спрощеної системи оподаткування.
Станом на 14.02.2019 підприємцями – платниками єдиного податку третьої групи за 2018 рік задекларовано валового доходу на загальну суму 24,3 млрд грн, що на 4,3 млрд грн більше ніж за відповідний період 2017 року (або на 21,7 %), сума єдиного податку до сплати склала майже 1,2 млрд грн, що на 205 млн грн більше ніж за аналогічний період 2017 року (або на 21,3 %).

Акцизний податок: декларування податкових зобов’язань у 2019 році
ДФС України з метою належного декларування податкових зобов’язань з акцизного податку та у зв’язку з прийняттям Законів України від 08 листопада 2018 року № 2611-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» і від 23 листопада 2018 року № 2628 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі – Закон № 2628) листом від 20.02.2019 № 5580/7/99-99-15-03-03-17 (далі – Лист № 5580) повідомила про:
► декларування суб’єктами господарювання операцій з бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів;
► декларування податкових зобов’язань з пального за повною ставкою акцизного податку;
► декларування податкових зобов’язань при нецільовому використанні пального;
► оподаткування суб’єктами господарювання операцій з транспортними засобами.
Крім того, у Листі № 5580 звернули увагу на те, що змінами, внесеними Законом № 2628 до п.п. 215.3.1 п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), для цілей оподаткування змінено групування вин та інших зброджених напоїв і для кожної групи встановлені ставки акцизного податку.
Відповідно до п. 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2628 зазначені зміни до ПКУ набирають чинності з 01 березня 2019 року.
При цьому порядок нарахування акцизного податку з алкогольних напоїв не змінено.
З Листом № 5580, який розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України, можливо ознайомитись за посиланням
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/73182.html

Понад 24,5 тисяч адміністративних послуг надали ЦОП ДФС Дніпропетровщини у січні 2019 року
«У роботі тридцяти шести Центрів обслуговування платників, що працюють у Дніпропетровській області, задіяно 272 працівника Державної фіскальної служби, які надають кваліфіковані адміністративні послуги. Зокрема, найбільш популярними залишаються послуги видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки. Так, протягом першого місяця 2019 року мешканцям Дніпропетровського регіону видано майже 9,3 тисячі реєстраційних номерів.
Також, у січні поточного року значну кількість послуг було надано з видачі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – понад 3,7 тисяч, з надання витягу з реєстру платників єдиного податку – більше 2,2 тисячі», – повідомила начальник управління обслуговування платників ГУ ДФС у Дніпропетровській області Олена Ярова.
З переліком безоплатних адміністративних послуг, що надаються територіальними органами ДФС Дніпропетровщини та Інформаційними картками адмінпослуг можна ознайомитись на офіційному суб-сайті «Територіальні органи ДФС у Дніпропетровській області» у розділі «Адміністративні послуги» (http://dp.sfs.gov.ua/diialnist/mistsya-nadannya-administrativnih-poslu/) та у Центрах обслуговування платників області.

Комплект фінансової звітності до декларації з податку на прибуток підприємств
ДФС України повідомила, що відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ.
Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до п. 46.2 ст. 46 ПКУ платниками податку на прибуток є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід’ємною частиною.
Загальні вимоги щодо подання фінансової звітності, настанови щодо її структури та мінімальні вимоги щодо її змісту встановлено Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності» (далі – МСБО 1).
Згідно з пунктом 10 МСБО 1 повний комплект фінансової звітності повинен містити такі складові:
- звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
- звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
- звіт про зміни у власному капіталі за період;
- звіт про рух грошових коштів за період;
- примітки, які містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення;
- порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду;
- звіт про фінансовий стан на початок найбільш раннього порівняльного попереднього періоду, коли суб’єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї фінансової звітності, або коли він перекласифікує статті своєї фінансової звітності.
Звіт про управління, консолідований звіт про управління, звіт про платежі на користь держави та консолідований звіт про платежі на користь держави, не є складовими фінансової звітності і, відповідно, обов’язку подання таких звітів до контролюючих органів разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств законодавством не визначено.
Більше інформації, щодо складових фінансової звітності, в листі ДФС від 19.02.2019 № 5491/7/99-99-15-02-01-17, який розміщено за посиланням:
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-pributok-pidpri/listi-dps/369111.html
Інформація розміщена на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням
http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/369405.html

Дохід отримано у вигляді призу у негрошовій формі: при визначенні бази оподаткування ПДФО застосовується підвищуючий коефіцієнт
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) включаються, зокрема, доходи у вигляді виграшів, призів (п.п. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).
Умови оподаткування виграшів та призів зазначено п. 170.6 ст. 170 ПКУ.
Податковим агентом – оператором лотереї у строки, визначені ПКУ для місячного податкового періоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума ПДФО, нарахованого за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ (18 %), із загальної суми виграшів (призів), виплачених за податковий (звітний) місяць гравцям у лотерею (п.п. 170.6.2 п. 170.6 ст. 170 ПКУ).
Оподаткування доходів у вигляді виграшів та призів, інших, ніж виграш (приз) у лотерею, здійснюється у загальному порядку, встановленому ПКУ для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх нарахування, за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ (18 %) (п.п. 170.6.3 п. 170.6 ст. 170 ПКУ).
При цьому, під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з ПКУ, помножена на коефіцієнт (п.164.5 ст.164 ПКУ).

За працівників, які працюють нелегально, до роботодавця застосовуються штрафи
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що роботодавець до початку роботи найманого робітника зобов’язаний повідомити органи ДФС про прийняття працівника на роботу.
Повідомлення про прийняття працівника на роботу (далі – Повідомлення) складають при укладанні безстрокового трудового договору, строкового трудового договору (на визначений строк, установлений за погодженням сторін; на час виконання певної роботи, з сезонними або тимчасовими працівниками), контракту.
Порядок повідомлення про прийняття працівника на роботу Державній фіскальній службі та її територіальним органам визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413.
Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою – підприємцем до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:
● засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;
● на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
● на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.
Інформація, що міститься у Повідомленні, вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями.
Слід зазначити, що Повідомлення у разі заключення цивільно-правового договору не складається, тому що при цьому не укладається трудовий договір та, відповідно, відсутні трудові відносини.
Водночас, за фактичний допуск одного працівника до роботи без трудового договору, оформлення його не на повну ставку у разі фактичного виконання роботи цілий день або за виплату заробітної плати у «конверті» згідно з ст. 265 Кодексу законів про працю від 10 грудня 1971 року № 322-VIII із змінами та доповненнями працедавці у 2019 році сплатять тридцятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, а саме 125 190 гривень.
Крім того, ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення України від 07 грудня 1984 року № 8073-X із змінами та доповненнями передбачено адміністративну відповідальність на керівника підприємства від 8 500 грн до 17 000 грн за фактичний допуск працівника без трудового договору.

Радіочастотний ресурс України: ставки та коефіцієнти до ставок з рентної плати
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (далі – рентна плата) встановлені за 1 МГц смуги радіочастот на місяць у розрізі видів радіозв’язку та діапазонів радіочастот (п. 254.4 ст. 254 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).
При цьому для ширини смуги радіочастот до 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належить окремому платнику рентної плати – користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75 за такими видами радіозв’язку, як:
● радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів, у діапазонах 1427 – 2400 МГц, 2400 – 2483,5 МГц та 5150 – 5850 МГц;
● стільниковий радіозв’язок, у діапазонах 300 – 791 МГц, 821 – 832 МГц, 862 – 880 МГц, 915 – 925 МГц, 960 – 1710 МГц, 1785 – 1805 МГц, 1880 – 1920 МГц, 1980 – 2110 МГц та 2170 – 2200 МГц;
● радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, в діапазонах 2 – 7 ГГц та 10 – 42,5 ГГц (примітка 1 до п. 254.4 ст. 254 ПКУ).
Примітками 2-8 до п. 254.4 ст. 254 ПКУ передбачені понижувальний коефіцієнт 0,75 та підвищувальні коефіцієнти 1,2 та 1,4 до ставок рентної плати для стільникового радіозв’язку в залежності від діапазону радіочастот.
Слід зазначити, що передбачені примітками 1-8 до п. 254.4 ст. 254 ПКУ підвищувальні та понижувальні коефіцієнти застосовуються окремо до об’єкта оподаткування шляхом додавання/віднімання грошового значення відповідного коефіцієнта до нього. Грошове значення коефіцієнта розраховується шляхом визначення різниці між об’єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт, помножений на коефіцієнт, та об’єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт.
Довідково: Кабінет Міністрів України щорічно до 01 червня у разі необхідності вносить до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до ПКУ щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції, зокрема з рентної плати (абзац дев’ятий п. 4 розділу XIX «Прикінцеві положення» ПКУ).

Про проведення засідання районної комісії
Днями у виконкомі Довгинцівської районної в місті Кривому Розі ради відбулося засідання районної комісії з координації дій щодо забезпечення податкових та інших надходжень до державного та місцевого бюджетів і погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат. У засіданні прийняли участь працівники Криворізького північного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області та виконкому районної в місті ради. У порядку денному засідання були розглянуті питання:
- стан заборгованості по єдиному соціальному внеску, проведену роботу щодо погашення боргу;
- стан заборгованості по платі за землю (юридичні та фізичні особи) та податку на нерухоме майно, акцизного податку з реалізації підакцизних товарів, проведену роботу щодо погашення боргу.
На засіданні була озвучена інформація щодо стану заборгованості та проведену роботу із зменшення податкового боргу, також йшлося про очікувані у 2019 році надходження від сплати податків.
За підсумками засідання прийнято рішення, що діяльність комісії у поточному році продовжується у межах повноважень: проведення співбесід з фізичними особами-підприємцями та іншими суб’єктами господарювання на засіданнях, надсилання офіційних листів з рекомендаціями своєчасної сплати податків та недопущення заборгованості.

Ставки екологічного податку встановлено Податковим кодексом України
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що статтями 243, 245-248 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) встановлені ставки екологічного податку:
- за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (ст. 243 ПКУ);
- за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (ст. 245 ПКУ);
- за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах (ст. 246 ПКУ);
- за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (ст. 247 ПКУ);
- за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк (ст. 248 ПКУ).
Крім того, абзацом дев’ятим п. 4 розділу XIX «Прикінцеві положення» ПКУ передбачено, що Кабінет Міністрів України щорічно до 01 червня у разі необхідності вносить до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до ПКУ щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції, зокрема з екологічного податку.
Звертаємо увагу, що Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», який набрав чинності 01.01.2019, внесені зміни, зокрема, до п. 243.4 ст. 243 ПКУ згідно з яким ставка екологічного податку за викиди двоокису вуглецю становить 10,00 гривень за 1 тонну.

Результати роботи ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо стягнення податкового боргу
У прес-центрі інформаційного агентства «МОСТ-Днепр» відбулася прес-конференція на тему «Результати роботи щодо стягнення податкового боргу» за участі начальника управління погашення боргу Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Яни Бабець.
Вона повідомила, що станом на 01 січня 2019 року сума податкового боргу складала майже 6 млрд грн, з них 429,7 млн грн - сума боргу з фізичних осіб – підприємців.
За результатами роботи у 2018 році в рахунок погашення боргу грошовими коштами надійшло понад 400 млн грн, у тому числі в рахунок погашення розстрочених сумм податкового боргу сплачено 10,7 млн грн., від боржників, які перебувають у процедурі банкрутства надійшло до бюджету 150 млн гривень.
Головним управліням ДФС забезпечено здійснення комплексу заходів щодо стягнення сум податкового боргу. Одним з них є спрямування боржникам податкових вимог. Протягом 2018 року таких вимог було спрямовано майже на 1 млрд 300 млн гривень.
«Крім цього, з метою взаємодії з органами Державної виконавчої служби на адресу боржників направлено виконавчих документів на суму 43,9 млн грн для приєднання до виконавчого провадження у зв’язку з арештом коштів та майна суб’єктів господарської діяльності - юридичних осіб», - підсумувала Яна Бабець.

Стан заборгованості збанкрутілих підприємств області розглядався на спільній нараді
У Головному територіальному управлінні юстиції у Дніпропетровській області відбулася спільна нарада з представниками Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, Господарського суду Дніпропетровської області та арбітражними керуючими процедурами банкрутства підприємств регіону, а також начальниками управлінь ГУ ДФС у Дніпропетровській області: юридичного Олег Басан та погашення боргу Яна Бабець.
Темою наради було обговорення проблемних питань, що виникають під час процедури банкрутства, пов’язані з погашенням кредиторських вимог, в тому числі погашення заборгованості із заробітної плати та заборгованостей перед Пенсійним фондом України.
Також йшлося про виплати, які впливають на соціально-економічний стан населення, питання щодо прискорення ліквідації та погашення у повному обсязі зобов’язань із виплати заробітної плати колишнім робітникам збанкрутілих підприємств та сплати заборгованості із єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Крім того, було розглянуто питання щодо погашення заборгованості перед бюджетом, а саме податкового боргу.

Порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання житла
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання житла (об’єктів житлового фонду), крім їх першого постачання, якщо інше не передбачено п.п. 197.1.14 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Водночас, перше постачання житла (об’єкта житлового фонду) означає:
а) першу передачу готового новозбудованого житла (об’єкта житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;
б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об’єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об’єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв’язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника.
Дія п.п. 197.1.14 п. 197.1 ст. 197 ПКУ поширюються також на перший продаж дачних або садових будинків, а також будь-яких інших об’єктів власності, зареєстрованих згідно із законодавством як житло (житловий фонд).
При цьому, операції з першого постачання доступного житла та житла, що будується із залученням державних коштів, звільняються від оподаткування ПДВ.
Норми визначені п.п. 197.1.14 п. 197.1 ст. 197 ПКУ.

Сума доходу, отримана фізособою внаслідок відчуження земельних паїв за нормами безоплатної передачі, ПДФО не оподатковується
Пунктом 1 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ із змінами і доповненнями (далі – Земельний кодекс) визначено, що рішення про передачу громадянам України безоплатно у приватну власність земельних ділянок, прийняті органами місцевого самоврядування відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року «Про приватизацію земельних ділянок», є підставою для виготовлення та видачі цим громадянам або їх спадкоємцям державних актів на право власності на земельну ділянку за технічною документацією щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку.
Громадянам – власникам земельних часток (паїв) за їх бажанням виділяються в натурі (на місцевості) земельні ділянки з видачею державних актів на право власності на землю (п. 16 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу).
Згідно з п.п. 165.1.40 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) не включаються, зокрема, сума доходу, отриманого таким платником ПДФО внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними статтею 121 Земельного кодексу залежно від їх призначення, та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації.
Отже, сума доходу, отримана фізичною особою внаслідок відчуження земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі визначеними Земельним кодексом, ПДФО не оподатковується.

Термін перерахунку сум податку на нерухомість у разі виявлення контролюючим органом розбіжностей
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області звертає увагу, що податкові повідомлення-рішення з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок), можуть бути скасовані (відкликані) на підставі:
- заяви платника податку, поданої до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
► об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
► розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
► права на користування пільгою із сплати податку;
► розміру ставки податку;
► нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить протягом 10 робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
Вищезазначене обумовлено п. 3 глави дев’ятої розділу ІV Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2016 № 422.

Криворізьке північне управління за повідомленням ГУ ДФС у Дніпропетровській області
спеціально для рубрики
Новини Кривого Рогу
сайту Весь Кривий Ріг

Добавить комментарий