На главную

Історія Кривого Рогу - Перші школи

Мы продолжаем серию публикаций из «Исторической энциклопедии Криворожья», автор Александр Мельник. Ведь каждый криворожанин должен знать историю любимого города, не правда ли?

history 1111 1

Школа гірничого учнівства (Горпромуч) - відгалуження шк. фабрично-заводського учнівства, що обслуговувала гірничу пром-ть. Готувала з числа підлітків, які вступали на гірничі підпр-ва, кваліфікованих робітників-гірників. Попередниками ш.г.у. в Кривбасі були профтехкурси для підготовки кваліфікованих робітників, відкриті в 1921 на рудн. Колачевського, Шмаковського (К. Лібкнехта), Фермієр (Шварца), Артема. Перший горпромуч було відкрито на рудн. Жовтневому у верес. 1922. Набір склав 30 чол. В 1924 шк. була розширена – орг-но ще одне відділення першого курсу, прибудовані майстерні, збільшено шкільних викладачів (до 12 осіб). В ній вже навчалося 100 хл. і 12 дівч. В трав. 1925 в ш.г.у. працювало 9 викладачів, 7 спеціалістів і 3 кер-ка практичної роботи при 132 уч. Недоліком навчання було розташування в будинку ще 3 шк., відсутні необхідних кабінетів і обладнання, кваліфікованих викладачів. В 1925-1926 навчальному році в Криворізькому окрузі було 3 ш.г.у. з 212 слухачами (одна шк. була в Нікополі). В Жовтневій навчалось 107, а в Артемівській - 35. З 212 осіб на гірничому відділенні числилось 82, електромонтажному - 130. В 1926 Жовтнева шк. випустила 11 гірників, 4 механіка, 7 електромонтажників. З верес. 1924 ш.г.у. була відкрита на рудн. ім. Леніна, де навчалось 35 уч., а в жовт. почала працювати шк. на рудн. ім. Дзержинського і розширено існуючі 3 шк. Для осіб, які закінчили курс семирічки термін навчання встановлено 2,5 р. Ці шк. почали готувати штейгерів і маркшейдерів. На поч. 1927 в ш.г.у. навчалось 244 особи. З 1927 почали розглядати питання про створення р-ної ш.г.у. Спочатку за базу планувалось взяти Жовтневий гірпромуч, а в 1928 - рудн. ім. Фрунзе. З 1929 прийнято рішення про надання 65% місць дітям гірників, 25% - вихованцям дитбудинків, 8% - дітям членів ін. профспілок і 2% - дітям спеціалістів і службовців. Відбулось злиття Жовтневої та Артемівської шк., в результаті в Кривому Розі стало 2 профшк., в яких отримувало освіту 284 особи. Загал. сума витрат на ш.г.у. (разом з Нікопольською) в 1927-1928 навчальному році склала 100 657 крб. Вартість утримування одного уч. на рік складала 295 крб. (за кошторисом - 270). В 1929-1930 навчальному році підготовка кадрів була передана від Наркомату освіти до Наркомату важкої пром-ті. Гірничотехнічні шк. перейшли від 3-х річного до 4-х річного курсу. В р-ній шк. горпромучу на рудн. Жовтневому училось 270 гірників і до 300 електромеханіків. Умови навчання були важкими, в інтернаті не вистачало постільної білизни, приміщення освітлювалися свічками, їдальня була розрахована тільки на 200 чол. В 1930 розширено набір - у верес. відкрито шахту-шк. на

Історія Кривбасу - Всі шляхи ведуть до... Кривого Рогу!

Мы продолжаем серию публикаций из «Исторической энциклопедии Криворожья», автор Александр Мельник. Ведь каждый криворожанин должен знать историю любимого города, не правда ли?

hron 3

Шляхи та шляхове будівництво – загал. назва всіх різновидів наземних доріг в сполученні призначених для руху людей, транспорту і вантажів та комплекс будівельних робіт по спорудженню Ш.
Через територію Криворіжжя проходив відомий ще за 17 ст. Черний шлях. Весною 1775 було устроєно поштовий тракт (Кизикиримський шлях) між Кизикирменом (Бериславом) та Кременчугом. Кілька поштових ст. було на території краю (Шестерня, Широке, Кривий Ріг, Недайвода). Він проіснував до 1835.
До введення земств Ш. знаходились у відані особого по земських повинностях присутствія. Гол. увага зверталась на поштові, військові і транзитні шляхи. Останні як і ґрунтові дороги між селами утримувались виключно натуральною повинністю. Сільські громади поставляли робітників, а поміщики, там, де проходили дороги по їх землях, відпускали необхідний матеріал. Розрахунки і кошториси на ремонт і будівлю доріг велись повітовим присутствієм на три роки вперед.

История Кривого Рога - штундисты на Криворожье

Мы продолжаем серию публикаций из «Исторической энциклопедии Криворожья», автор Александр Мельник. Ведь каждый криворожанин должен знать историю любимого города, не правда ли?

hram 611

Штундизм - один з проявів протентизму. В побутовій мові Ш. - узагальнена назва для різних течій євангельських християн: баптистів, адвентистів, штундистів та ін.
Перші штундисти на терені суч. Криворіжжя з'явились

Історія Кривого Рогу - Штаби, шпиталі та Шоста Дивізія

Мы продолжаем серию публикаций из «Исторической энциклопедии Криворожья», автор Александр Мельник. Ведь каждый криворожанин должен знать историю любимого города, не правда ли?

gospital 711

Шоста дивізія (Чонгарська) - кавалерійська дивізія, що перебувала в Криворізькому повіті з кін. 1920 по 1923. Начальник дивізії - Горбованов, комісар - Іванов, заст. начальника дивізії - Сташкін. В берез. 1921 - в зв'язку з відсутністю продовольства було прийнято рішення про розділення її на 3 бригади і розташувати в повіті для "укріплення" радянської влади та боротьбі з повстанським рухом. Командування дивізії щодня виділяло на весняні польові роботи 80 коней. На поч. квіт. повітова військова нарада звернулась до ПВК з проханням вивести дивізію з повіту з-за відсутності продовольства, або залишити тільки один полк. Але цього дозволено не було, і весь резерв продовольства, 12 тис. пуд., передано в підрозділи.

Исторя Кривого Рога - Первые юристы

Мы продолжаем серию публикаций из «Исторической энциклопедии Криворожья», автор Александр Мельник. Ведь каждый криворожанин должен знать историю любимого города, не правда ли?

jurist 511

Юридична консультація – загал. термін для визначення фахових порад з правових питань, надання юридичної допомоги орг-ціям і установам. Ю.к. в Кривому Розі почала діяти з кін. 1922. Вона знаходилась в приміщенні сільбудинку на Базарній (Жовтнева) вул. З серп. 1926 там же було відкрито бюро юридичної допомоги для селян. При окружній раді профспілок також було створено Ю.к. в берез. 1923. Вона надавала допомогу чл. профспілок і захищала їх інтереси в „трудових судах”. З поч. 1927 Ю.к. почала надавати послуги по захисту інтересів матерів у випадку квартирних конфліктів та невиплати аліментів. В 1926 Ю.к. ОРПС прийняла відвідувачів по трудовим питанням 178, сімейним – 23, квартирним – 29, громадянським – 120, кримінальних – 109, всього – 523. В 1927: трудових – 175, сімейних – 29, квартирних – 28, громадянських – 77, кримінальних – 68, адміністративних – 71, всього – 447. Виступів в судах в 1926: трудових – 59, сімейних – 10, квартирних – 20, громадянських – 3, кримінальних – 16, всього – 85. В 1927: трудових – 73, квартирних – 12, громадянських – 5, кримінальних – 5, всього – 85.
Як видно з наведених даних переважне надання юридичної допомоги було по трудовим конфліктам. Ю.к. на поч. 1929 діяли у всіх 10 р-нах Криворізького округу. Вони почали активне консультування апарату райвиконкомів, що покращило роботу останніх, перевірялись протоколи та рішення і виправлялись допущені помилки. Також робились перевірки текстів колективних договорів. З 1930 при „Червоному Гірнику” було відкрито постійну рубріку „Поради юриста”, де кваліфіковані адвокати давали відповіді на запитання читачів.
З 1930 по 1939 через сис-му Ю.к. міста та р-ну пройшло 47,3 тис. відвідувачів.
Дж.: Отчет Криворожского окружного совета професиональных союзов за период с V по VI окружной съезд, Кривой Рог, 1927, с. 25; «Красный Горняк», 1928, 1 окт.; Там само.., 1926, 31 авг.; Там само.., 1927, 9 апр.; „Червоний Гірник”, 1928, 22 груд.; 1930, 6 лип.; 1940, 7 січ.

Юридичне товариство – добровільна орг-ція місц. працівників прокуратури, суду, адвокатів, створеного для вивчення і теоретичної розробки питань радянського права а також для популяризації правових знань серед населення Криворізького округу. Орг-ційні збори відбулись 19 груд. 1925. До складу правління вибрано голову Криворізького окружного суду Равіна, окрпрокурора Вейднера, заст. голови суду Змудя, адвокатів Зубарєва і Лур’є. До Ю.т. могли вступати і ін. особи, які мали правову освіту. Т-во орг-ло лікції, доповіді, семінари по вивченню правових дисциплін, вечори запитань і відповідей. В листоп. 1926 було вибрано нове правління в складі: Горчинського, Вансовича, Зубарєва, Вейсберга, Змудя. Гол. метою в роботі Ю.т. на 1926-1927 було оголошено підвищення кваліфікації судових працівників, а також орг-ція р-них осередків по всебічному вивченню радянського права. Для місц. судпрацівників було прочитано ряд лекцій на різні теми юридичного характеру. До роботи також залучались місц. лікарі для читання лекцій по психології. В р-ні осередки входили всі місц. сцдпрацівники, чл. земельних комісій і представники адміністративних органів. Крім того чл. т-ва читали лекції з права на рудниках і підпр-вах міста з питань юриспруденції, які цікавили місц. населення.
В 1930 Ю.т. вело роботу по правовому забезпеченню коликтивізації і вирішення конфліктних питань, які виникали на цьому грунті.
Криворізьке окружне Ю.т. було розпущене в кін. 1930 при ліквідації окружної сис-ми управління.
Літ.: „Красный Горняк”, 1925, 17 нояб.; Там само.., 1926, 14 дек.; 1927, 11 янв.; „Червоний Гірник”, 1930, 8 трав., 12 груд.

От редакции:

Историческая Энциклопедия Криворожья
В настоящее время вышло три тома Энциклопедии. Если Вы любитель истории и книг, у Вас есть шанс приобрести данное издание – как один том, так и все три.
Каждая книга – формата А4, от 600-т страниц...
Подробности по телефонам – 404-09-02, 067-77-11-694.
Стоимость 1-го тома – 150 грн.
Стоимость 2-го тома – 150 грн.
Стоимость 3-го тома – 200 грн.

Если Вы ищете библиотеки в Кривом Роге, заходите в Телефонник-КР на нашем сайте, в Раздел Культура и Искусство