1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Як стало відомо сайту Весь Кривий Ріг, два американські «волонтери» Кодді та Корбан вільно бродять по корпусам КТУ, пропонуючи студентам відвідувати безкоштовні курси англійської мови. А що потім додається на «додаток»?

мормони в Кривому Розі прикриваються курсами мови

Місце для безкоштовних курсів обране дуже пафосне, в самому центрі Кривого Рогу – в готелі Аврора... Задоволення – не з дешевих...
Після самих занять, де студенти практикуються в мові з її прямими носіями, американці пропонують відвідати... релігійне богослужіння! Тим, хто зацікавився і пішов послухати «слово Боже», дають додому почитати «Книгу Мормона»...
Доволі цікава книга, чи не так?
Чи в курсі ректорат КНУ, чим насправді займаються американські «волонтери» у ВИШі?
Чи відвідують Кодді та Корбан інші навчальні заклади в Кривбасі?
Яку мету переслідують небідні американці, що часто запрошують студентів до кафе, пригощають за свій рахунок, та обробляють в індивідуальному порядку? Можна тільки здогадуватись...

До речі, нещодавно Артем СОКОЛЬНИК розповів з подробицями про нашестя «харизматів» до України...

Артем Сокольник
Негативний вплив новітніх релігійних культів
Останнім часом в Україні набула розповсюдженості діяльність місіонерів, іноземних проповідників, релігійних організацій та сект, які впливають на релігійні почуття шляхом політичного тиску, шкідливого для життя і здоров'я людини.
Особливо небезпечними в цьому значенні є церкви харизматичного
спрямування.
«Харизма» (від гр. charisma - дар) благодать. Божий дар, особлива сила, дарована апостолам Святим Духом в Єрусалимському храмі на П'ятидесятницю для подолання гріховності та досягнення спасіння. Харизматики вірять в отримання харизми в поцейбічному житті через безпосереднє спілкування з Богом (релігієзнавчий словник (За ред. професорів А. Колодного і Б. Лобовика. - К.:Четверта хвиля, 1996).
На Заході харизматичний рух сприймається як відроджувальний рух євангельського християнства. В Україні цей рух виник і зміцнився на базі частини п'ятидесятництва та деяких баптистських громад.
Віровчення харизматичних церков в основному має загальнохристиянський характер, базується на Біблії як основному віросповідальному джерелі та особі Ісуса Христа. Характерним для харизматів є критика ортодоксального християнства, відхід від первісних традицій, проголошення своєї церкви месіанським рухом у спасінні Христової віри. Особливу роль у житті харизматичних церков відіграють проповідники, які ведуть місійну роботу.
Керівник церкви вважається посланцем Бога, особою, що наближена за своїм значенням до Ісуса Христа. Значна частина керівників релігійних організацій харизматичного спрямування - іноземці, на яких припадає переважна більшість порушень закону, зокрема ст.24 Закону України про совість та релігійні організації ( 987-12 ).
Спільним для харизматичних церков є:
- жорстока внутрішня організація, залежність віруючих від лідера, неухильне виконання його настанов, контроль за поведінкою, місцезнаходженням членів секти (організації), тривалістю їх відпочинку, виконанням ритуалів членами громади;
- протиставлення членів церкви рідним і близьким; обов'язкове відрахування на потребу церкви десятини від прибутку члена громади, заохочення до пожертв церкві у вигляді матеріальних цінностей;
- духовна заборона членам церкви проходження служби у Збройних силах та військових формуваннях, а також заборона брати до рук зброю.
Богослужіння харизматичних церков проводиться за американським зразком, у формі велелюдних релігійних шоу, часом їх можна трактувати як сеанси масового гіпнозу, які призводять до істерії, втрати особою контролю над собою, що негативно впливає на психічне здоров'я людини. Особливо це є небезпечним для людини молодої, з іще не сформованою психікою. До того ж така діяльність неохристиянських організацій суперечить Конституції України, зокрема статті 35, бо є проявом психічного насильства відносно рядових членів організації, а також загальнолюдській моралі.
Звертаємо увагу на те, що харизматичні церкви не мають власних культових споруд і не порушують питання щодо їх спорудження. Маючи неабиякі фінансові можливості, вони орендують для богослужінь великі приміщення, що знаходяться, як правило, на балансі органів культури, освіти, профспілкових організацій тощо. Основний наголос робиться на створенні широкої мережі домашніх церков.
Вербування членів громади здійснюється шляхом психологічного пресингу із застосуванням гнучких форм роботи з окремими группами населення. Особлива увага приділяється залученню до церкви тих, хто має широкі контакти з населенням і може вести активну пропагандистську роботу: лікарів, медсестер, вчителів тощо.
Культова практика харизматичних церков нерідко викликає негативну оцінку з боку традиційних релігій, громадськості, батьків, що є реакцією на погіршення фізичного і психічного стану здоров'я людей, які стали членами харизматичних церков.
Питання посилення державою контролю за діяльністю релігійних організацій харизматичного спрямування набуває все більшої актуальності. У зв'язку з цим Міністерство освіти України підготувало і надіслало на місця інструктивно-методичні листи щодо стосунків закладів освіти з релігійними організаціями, які мають базуватися на суворому дотриманні законодавства (від 29.01.97 N 1/9398, від 03.02.98 N 1/9-38).
Міністерство освіти України рекомендує в напрямі профілактики шкідливого впливу релігійних організацій харизматичного спрямування силами органів управління освітою, педагогічними колективами проводити ряд заходів, а саме:
- вивчати ситуацію на місцях стосовно діяльності релігійних організацій харизматичного спрямування;
- постійно контролювати дотримання керівниками органів управління і закладів освіти законодавства України щодо стосунків з релігійними організаціями, а також стан профілактичної роботи в напрямі захисту дітей і молоді від шкідливого впливу релігійних організацій харизматичного спрямування;
- проводити в педагогічних колективах роз'яснювальну роботу щодо відповідальності педагогічних працівників за характер інформації, яку вони використовують у спілкуванні з молоддю;
- організувати в педагогічних, а також в учнівських, студентських колективах, вивчення законодавства України стосовно дотримання прав і свобод громадян, в тому числі положень щодо захисту молоді від психічного насильства;
- проводити відповідну роз'яснювальну роботу з батьками.
Рекомендується також посилити увагу педагогічних працівників до формування загальнолюдських ціннісних орієнтацій учнівської та студентської молоді, організації проведення вільного часу молоді, а також вивчення морально-психологічного клімату сімей, де виховуються діти, підлітки, молодь.

Інокентій РЕЙДЕР,
спеціально для рубрики
Новини Кривого Рогу
сайту Весь Кривий Ріг

Добавить комментарий